Nederlandse zeehavens willen half miljard per jaar

4 feb 2017Nieuws

De in de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) samenwerkende Nederlandse zeehavens van Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Rotterdam en Zeeland stellen voor in het nieuwe regeerakkoord een door het Rijk te financieren ‘Structuurfonds’ op te zetten van een half miljard euro per jaar om via co-financiering de structuur van de zeehavens toekomstgericht te versterken.

“We hebben de beste haveninfrastructuur van de wereld. En we willen voorop lopen in de energietransitie en digitalisering. Voor mij staat vast dat overheid, bedrijfsleven en kennis-instellingen dat samen moeten doen”, zei minister Schultz van IenM onlangs op 1 feb 2017 op de Maritieme werkconferentie te Amsterdam.

BOZ-voorzitter Ronald Paul (COO van Havenbedrijf Rotterdam) sluit zich daarbij aan: “We staan als zeehavens voor een enorme uitdaging op het gebied van energie en klimaat, het verduurzamen van industrie en transport en het breed toepasbaar maken van ICT. En juist de concentratie van industrie, energie en logistiek in de havengebieden biedt een unieke kans om op al deze gebieden forse transitie-resultaten te kunnen bereiken.”

BOZ bepleit een gerichte investeringsgolf, ook van de overheid. Immers, het economisch belang van de havensector is van nationaal belang: de jaarlijkse overslag van in het totaal 600 mln ton maakt 336.000 banen en een toegevoegde waarde van 38 mld euro mogelijk. BOZ meent dat het nationaal economisch belang een Rijksbijdrage aan het Structuurfonds rechtvaardigt. BOZ-voorzitter Ronald Paul: “Een rijksbijdrage van 500 mln euro per jaar herstelt onze concurrentiepositie met de buurlanden en co-financiering nodigt de zeehavens uit om gericht te investeren in een toekomstgerichte structuurversterking, daar hebben we allemaal belang bij.”

BOZ zal haar voorstel voor een Structuurfonds aanbieden aan de formateur en de politieke partijen in de Tweede Kamer.

Meer nieuws in deze categorie

RWE bouwt mega-batterij in Eemshaven

RWE bouwt mega-batterij in Eemshaven

Batterij kan een uur lang de rol van elektriciteitscentrale kan overnemen Het Duitse energieconcern RWE bouwt in de Eemshaven een enorme batterij. Die moet eraan bijdragen dat vraag en aanbod van elektriciteit goed op elkaar kunnen worden afgestemd. De batterij komt...

Lees meer
Netwerkbijeenkomst 7 september 2023

Netwerkbijeenkomst 7 september 2023

Op de warme donderdagmiddag van 7 september mocht Eemshaven.info vele leden ontmoeten voor haar Netwerkbijeenkomst. Deze keer werden 3 podiumgasten geïnterviewd over hun vakgebied. De gedeputeerde Henk Emmens informeerde de zaal over de kansen die er volgens hem de...

Lees meer
Enjoy Bedrijfskleding neemt Proron Workwear over

Enjoy Bedrijfskleding neemt Proron Workwear over

Per 1 september 2023 wordt Proron Workwear overgenomen door Enjoy Bedrijfskleding. Beide bedrijven passen uitstekend bij elkaar door hun persoonlijke service, kwaliteit en no-nonsense benadering. Eigenaar Ronald van der Toorn van Proron heeft in 10 jaar een...

Lees meer