Nieuw zonnepanelenpark nabij havengebied van Delfzijl

8 nov 2016Nieuws

Dinsdagmiddag 8 november om 17.30 uur ondertekent Groningen Seaports – samen met het Groningse bedrijf Solarfields – in het Congres- en expositiecentrum Martiniplaza Groningen Eemsdeltaplein (standnummer 5049) een contract voor de bouw van een zonnepanelenpark bij Geefsweer, nabij Delfzijl. De voorbereidingen beginnen in december en de feitelijke aanleg van dit nieuwe zonnepark start in februari 2017. De locatie omvat 7 ha, goed voor ca. 28.000 zonnepanelen.

Het totale zonnepark zal naar verwachting 7,3 Mwh per jaar aan elektriciteit gaan produceren hetgeen gelijk is aan het energieverbruik van ruim 2.000 Nederlandse huishoudens. Deze investering van enkele miljoenen euro’s in groene energie past geheel in de ambitie van Groningen Seaports als Energy Port. De investering is mede door de verleende SDE+ subsidie tot stand gekomen.

Ten zuiden van Delfzijl, langs de N362 tussen bedrijvenpark Fivelpoort en industriegebied Delfzijl, ligt een voormalig slibdepot van Groningen Seaports dat niet meer in gebruik is. Hierop zullen de zonnepanelen worden gebouwd. Van overlast voor de omgeving tijdens en/of na de bouw zal geen sprake zijn. De zonnepanelen staan ver van de bebouwde kom af.

img_7135_zonnepark geefsweer_03_20161107

Verduurzaming

Met dit project beoogt Groningen Seaports een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de energieproductie. Duurzame energie past op verschillende vlakken bij de groene havenvisie (CO2 reductie, verduurzaming, vergroening chemiecluster, etc.) en de visies in de Eemsdelta en Provincie Groningen. Solarfields en Groningen Seaports hebben tevens vergevorderde plannen voor de aanleg van een zonnedijk in de Eemshaven. De start van de bouw hiervan is voorzien voor het 3e kwartaal van 2017. De subsidieaanvraag is ingediend.

 

Vestigingsvoorwaarde

In toenemende mate blijkt dat (oranje)groene stroom (zoals zonnepanelen, windmolens) steeds belangrijker wordt als vestigingsfactor. Vooral bij acquisities van grote energie-verbruikende bedrijven, zoals datacenters en chemische bedrijven is dat het geval. Garanties voor afname van (oranje)groene stroom zijn noodzakelijk voor vestiging in het gebied, waarbij (potentiële) klanten vereisen dat deze stroom zowel in de regio wordt geproduceerd als ook in de directe regio zal worden afgenomen. Solarfields garandeert dat zij hieraan kan voldoen.

 

Solarfields

Solarfields is een ervaren ontwikkelaar van grondgebonden zonneparken en grootschalige zonnesystemen op daken. Het bedrijf is gevestigd in Groningen en heeft in de afgelopen 10 jaar meer dan 200 MW aan duurzame projecten gerealiseerd. Solarfields ontwikkelt eigen projecten en biedt ondersteuning bij de realisatie van projecten van anderen. Om de energietransitie te versnellen stimuleert Solarfields, samen met haar partners, de ontwikkeling van zonneparken in Nederland. Inmiddels is het bedrijf bij circa 25 zonneprojecten met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 200 MWp betrokken.

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer