Nieuwe fabriek verwerking chemisch afval tot hoogwaardige grondstoffen in Delfzijl levert 50 tot 75 arbeidplaatsen op

21 jun 2020Nieuws

De voormalige Ensartechfabriek in Delfzijl krijgt waarschijnlijk een nieuwe functie als zogeheten ’elementaire retractie plant’. De bedoeling is om er nu nog niet recyclebaar afval om te gaan zetten in hoogwaardige grondstoffen. Op termijn moet dat 50 tot 75 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren.

De hoogwaardige grondstoffen zijn bij voorbeeld metalen en silicaten voor de basismetaalindustrie en de wegenbouw. Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij NOM, Groeifonds van EBG, Groningen Seaports, de Technische Universiteit Eindhoven (team Core) en IVER hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor de herstart. De ontwerpfase is nu begonnen.

Terugwinnen van metalen en silicaten

Hoogwaardig hergebruik van reststoffen en afval gebeurt in de praktijk al. Helaas zijn er echter ook reststoffen die lastig (hoogwaardig) te hergebruiken zijn. Voorbeelden zijn (lithium-ion) batterijen, bepaalde onderdelen uit auto’s, sterk verontreinigde grond en bagger, e-waste (telefoons, computers, etc.) en reststromen uit de chemische sector en staalsector. Via elementaire retractie is het echter toch mogelijk om waardevolle grondstoffen zoals metalen en silicaten uit deze reststromen terug te winnen. Dit proces is zeer efficiënt omdat vrijwel geen chemisch afval over blijft.

In 2022 35.000 ton

Het doel is om vanaf 2022 jaarlijks 35.000 ton nu nog niet-recyclebaar afval op te werken naar hoogwaardige grondstoffen. De aanloop in 2020 staat in het teken van het vervaardigen van documenten en tekeningen.. De uitkomsten daarvan bepalen of de fabriek aan de Valgenweg 5 in Farmsum definitief omgebouwd wordt tot een ‘retractie plant’. Naar verwachting zal de beslissing nog dit jaar vallen.

Noord-Nederland als centrum

Het Noorden van Nederland is goed gepositioneerd om het centrum te worden van de elementaire retractie technologie in Nederland (waar in totaal ruimte is voor 5 tot 8 van dergelijke plants) en daarbuiten. De benodigde kennis(infrastructuur) is voorhanden en er is ruimte om – op verantwoorde wijze voor mens en milieu – dergelijke technologie verder te ontwikkelen, te testen en toe te passen.

Het concept past ook uitstekend binnen de ambitie van Noord-Nederland om de groene industrie van de toekomst te realiseren. Op korte termijn heeft de nieuwe fabriek ruimte voor circa 20 medewerkers. Op langere termijn moet het initiatief leiden tot 50 tot 75 hoogwaardige arbeidsplaatsen, deels in de fabriek zelf en deels in een hieraan gekoppeld onderzoekscentrum in Groningen. Er is namelijk nog veel onderzoek nodig naar de juiste mix van afvalstromen en naar de optimale productieketen.

Circulaire economie

De voorgenomen ombouw van de fabriek past in het Nederlandse streven naar een toekomstbestendige, circulaire economie. Circulaire economie is een economisch systeem dat hergebruik van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert. Hierdoor worden natuurlijke hulpbronnen zo min mogelijk uitgeput.

Bron: eemskrant.nl

Meer nieuws in deze categorie

13 december Nederland – Japan innovatieforum

13 december Nederland – Japan innovatieforum

Woensdag 13 december komt een delegatie van Japanse chemiebedrijven op bezoek in Delfzijl. In de middag organiseren we samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Chemport Europe en NVNOM een Nederland - Japan Innovatie Forum. Het Nederland - Japan...

Lees meer
Verslag netwerkbijeenkomst 11 november 2023

Verslag netwerkbijeenkomst 11 november 2023

In de Eemsdeltahal in Delfzijl vond op zaterdag 11 november jl. de netwerkbijeenkomst plaats over ‘De economie van Noorden” en het belang van ondernemers daarbij. Op het podium waren Micky Adriaansens (demissionair minister van Economie en Klimaat), Roelien Kamminga...

Lees meer
IJzeren toekomst gloort voor PMC

IJzeren toekomst gloort voor PMC

Op de plek van schrootverwerker Purified Metal Company (PMC) en Aldel in Farmsum moet een keten van bedrijven komen die op basis van ijzerpoeder volledig circulaire energie kan leveren. De initiatiefnemers, Iron+, hebben vrijdag een bod neergelegd bij de curator van...

Lees meer