Nieuwe stap naar ‘groene’ Eemshavencentrale

18 nov 2018Nieuws

Energieconcern RWE zet een nieuwe stap richting de vergroening van de kolencentrale in de Eemshaven.

 

Halverwege volgend jaar is de uitbreiding gereed die 15 procent bijstook van biomassa mogelijk maakt. Zo juist is de bouwvergunning aangevraagd voor de aanpassing waarmee de bijstook naar 30 procent kan.

Plantmanager Marinus Tabak: ,,Dan produceren we twee keer zo veel groene elektriciteit als het windmolenpark Gemini. En hebben we de CO2-uitstoot met 2,6 miljoen ton teruggebracht. Bij de volgende stap willen we in een keer naar de 100 procent. Het kan snel en het is betaalbaar.”

Vertrouwelijk

Voor de eerste vijftien procent bijstook heeft RWE voor acht jaar SDE-subsidie (subsidie voor duurzame energie – red). Voor de volgende 15 procent zal RWE eenzelfde subsidie aanvragen. Om welke bedragen het gaat, is vertrouwelijk.

ADVERTENTIE

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Tabak: ,,De subsidie die we ervoor nodig hebben, is ongeveer gelijk aan de bijdrage van het Rijk voor wind op zee. Het laatste park is aanbesteed zonder subsidie, maar de aanleg van de kabels kost ontzettend veel geld.”

De Eemshavencentrale kostte 2,8 miljard euro, heeft een vermogen van bijna 1600 megawatt, voorziet 3,5 miljoen huishoudens van elektriciteit en is pas sinds 2015 in bedrijf. Het lot van de grootste en modernste kolencentrale in Nederland is echter ongewis. Het kabinet wil dat uiterlijk in 2030 alle kolencentrales uit bedrijf zijn. Het wil bovendien in 2024 stoppen met de subsidiering van biomassa, de ‘groene’ brandstof die steenkool kan vervangen.

Lobby

RWE voert een stevige lobby voor de stook van biomassa als onderdeel van een groene energievoorziening, waarover Nederland uiterlijk in 2050 wil beschikken. De kolencentrales kunnen volgens het energieconcern een stevige pijler zijn voor een duurzaam energiesysteem als ze eenmaal voor 100 procent met biomassa gestookt worden. Tabak: ,,Je moet een back up hebben voor wind- en zonneenergie, voor wanneer het niet waait en er geen zon schijnt. Deze centrale kan dan heel goed de energievoorzienig overnemen. Opslag van elektriciteit is accu’s is onbetaalbaar. We proberen momenteel in Den Haag ons verhaal uit te leggen.”

Aanvoer

Tabak geeft toe dat aanvoer van een deel van de biomassa uit het buitenland nodig is. Hij denkt daarbij onder meer aan afvalstromen van de suikerrietrestanten, bagasse, uit Brazilië. ,,We importeren nu ook gas, olie en kolen. Er is dus niets bijzonders aan als je brandstof uit het buitenland haalt. Maar ik ben ervan overtuigd dat we een substantieel deel van de biomassa ook uit het Noorden kunnen krijgen. Denk aan alle reststromen van de agro-industrie en de ‘groene’ chemie in Delfzijl en Emmen.”

 

 

Behalve de Eemshavencentrale ‘vergroent’ RWE de Amercentrale in Geertuidenberg. Die komt in 2020 al op 80 procent bijstook van biomassa. Uiterlijk in 2030 moeten ze in de visie van het energieconcern duurzaam zijn. Tabak: ,,Als je rekening houdt met de vergunningprocedure en de bouw, zouden we hier in 2025 al op 100 procent kunnen zitten.”

Ambities

De ambities met de Eemshavencentrale gaan echter nog verder. RWE wil de CO2 die bij de verbranding van de biomassa vrij komt, afvangen. Methanolproducent BioMCN in Delfzijl neemt die graag af als grondstof. Op die manier kan de centrale als het ware CO2 uit de atmosfeer halen. Volgens Tabak is de afvang van CO2 financieel haalbaar. ,,De bottleneck van het verhaal is de groene waterstof de BioMCN ook nodig heeft voor zijn productie.”

Voor de productie van groene waterstof is een enorme elektrolyser nodig, die wordt gevoed met groene elektriciteit van nieuwe windmolenparken in de zee boven de waddeneilenden. Tabak: ,,De verwachting is dat zo’n elektrolyser er in 2030 wel staat. Maar het Rijk moet ook besluiten dat die windparken er komen. Daarmee valt of staat alles.”

‘Winst voor milieu vier keer zo groot’

Marinus Tabak zet zijn pleidooi voor de ‘vergroening’ van kolencentrales kracht bij met cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De vijf laatste kolencentrales stoten gezamenlijk 22 megaton CO2 uit. Als gascentrales hun taak overnemen, wordt de uitstoot 14 megaton. Tabak: ,,Als je nu alle kolencentrales op biomassa laat draaien verminder je de uitstoot tweeeënhalf keer zo veel als bij de switch van kolen naar gas. Als je dan ook nog eens de CO2 afvangt, haal je als het ware CO2 uit de lucht. Dan is je ‘winst’ voor het milieu vier zo groot.”

 

Bron: DvhN.nl

Meer nieuws in deze categorie

Overname en herstart Purified Metal Company (PMC)

Overname en herstart Purified Metal Company (PMC)

We willen graag een belangrijke update met jullie delen. Na een periode van uitdagingen is Purified Metal Company recentelijk overgenomen door vier Noordelijke ondernemers, met ervaring in verschillende sectoren zoals asbestsanering, vastgoed en machinebouw en die...

Lees meer