Noorden mikt op waterstof

14 jan 2017Nieuws

De productie van duurzame waterstof moet de pijler worden van de economie van Noord-Nederland.

Dat is de kern van een plan dat hoogleraar toekomstige energiesystemen Ad van Wijk van de TU Delft heeft geschreven als kernlid van de Noordelijke Innovation Board (NIB).

Dat is het nieuwe orgaan dat de economie in de drie noordelijke provincies moet aanjagen. Uitvoering van het plan vergt tot 2030 een investering van tussen de 17,5 en 25 miljard euro in onder meer productielocaties en transportmogelijkheden voor waterstof. De haalbaarheid wordt de komende twee maanden nader onderzocht.

Groene economie

Waterstof wordt een grote toekomst voorspeld als brandstof in een ‘groene’ economie, maar is ook een belangrijke grondstof voor de chemische industrie. Het wordt nu overwegend gemaakt uit aardgas.

De duurzame varianten worden gemaakt door water met elektriciteit te scheiden in waterstof en zuurstof (elektrolyse) en door vergassing van (resten van) houtachtige gewassen (stro, houtresten, etc.).

Het plan van Van Wijk moet om te beginnen relatief goedkope elektriciteit en groene waterstof opleveren waarmee het chemiecluster in Delfzijl zijn concurrentiepositie kan versterken en kan vergroenen. De waterstof zou voorts verkocht kunnen worden aan de industrieregio’s rond Rotterdam, Bremen en Hamburg.

Proefregio

Met waterstof als brandstof voor het noordelijk openbaar vervoer en de veerboten naar de Waddeneilanden zou Noord-Nederland zich kunnen ontwikkelen als een proefregio voor de nieuwe brandstof. De provincies zouden het gebruik van waterstofauto’s kunnen stimuleren.

Volgens de hoogleraar zijn in het Noorden alle voorwaarden aanwezig om een waterstofeconomie te ontwikkelen:

– Een grote aanvoer van stroom van energiecentrales en windmolenparken op zee via de Eemshaven en mogelijk ook Harlingen.
– Een prominente aanwezigheid van de landbouw, agro-industrie en chemieclusters in Delfzijl en Emmen.
– Het aardgasnetwerk waarlangs ook waterstof kan worden getransporteerd.

– Kennis van gassen bij Gasunie, GasTerra, NAM en de Energy Academy Europe.

Omdat voor de productie zeer zuiver water nodig is, zijn de aanwezigheid van het instituut voor watertechnologie Wetsus in Leeuwarden en innovatieve waterbedrijven eveneens een pre. ,,Als het ergens kan, is het hier”, zegt professor Van Wijk.

Bron: DvhN.nl

 

 

Meer nieuws in deze categorie