Noorderzijlvest start nieuw drone – onderzoek voor nestinspecties ;

5 jul 2018Nieuws

Waterschap houdt extra digitaal oogje in het zeil

Sinds vorige week inspecteert waterschap Noorderzijlvest een aantal van haar watergangen en taluds, voorafgaand aan het maaien , met behulp van drone s . De drones worden uitgerust met warmtebeeldcamera’s en inspecteren zo de kant van de watergangen op nesten van watervogels die vervolgens gespaard kunnen blijven . Zo heeft Noorderzijlvest op een innoverende manier meer oog voor de natuur en houdt zo een extra digitaal oogje in het zeil. Deze nieuwe manier van ́voorlopen ́ wo rdt opgezet met het bedrijf Eyew ings en betreft in eerste instantie een pilot. Na bewezen geschiktheid zal de methode verder uitgebouwd en mogelijk toegepast worden in het gehele beheergebied .

Watergang gescand door warmtesensoren

Door het veranderende klimaat merkt Noorderzijlvest dat sommige watergangen in het broedseizoen vaker schoongemaakt moeten word en om droge voeten te houden of om voldoende water aan te voeren in tijden van droogte. Het onderzoek met drones kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. Tijdens de inspectie vliegt de drone op ongeveer 20 meter hoogte boven de watergang en scant de watergang met behulp van warmtesensoren. Vervolgens wordt door middel van een hiervoor door Eyewings ontwikkelde app aan de maaier doorgegeven waar de nesten zitten . Bestuurslid Douwe Hollenga: “z o kunnen de nesten, eieren en andere broedende watervogels gespaard w orden en de watergangen veilig schoongemaakt worden . Met deze inzet van drones speelt Noorderzijlvest efficiënt in op de klimaatverandering.”

Vooruitstrevend en innoverend

Voorlopen is verplicht op basis van de gedragscode van waterschappen en de Wet Natuurbescherming en is een voorzorgsmaatregel om in het broedseizoen (voor 15 juli) te kunnen maaien. Het voorlopen van de watergangen met behulp van drones onderstreept de vis ie van het waterschap om vooruitstrevend en innoverend te werken . Eerder deed waterschap Noorderzijlvest a l vernieuwend bodem – en oppervlaktewater – onderzoek op het Paterswoldsemeer met drones .

Meer nieuws in deze categorie

RWE bouwt mega-batterij in Eemshaven

RWE bouwt mega-batterij in Eemshaven

Batterij kan een uur lang de rol van elektriciteitscentrale kan overnemen Het Duitse energieconcern RWE bouwt in de Eemshaven een enorme batterij. Die moet eraan bijdragen dat vraag en aanbod van elektriciteit goed op elkaar kunnen worden afgestemd. De batterij komt...

Lees meer
Netwerkbijeenkomst 7 september 2023

Netwerkbijeenkomst 7 september 2023

Op de warme donderdagmiddag van 7 september mocht Eemshaven.info vele leden ontmoeten voor haar Netwerkbijeenkomst. Deze keer werden 3 podiumgasten geïnterviewd over hun vakgebied. De gedeputeerde Henk Emmens informeerde de zaal over de kansen die er volgens hem de...

Lees meer
Enjoy Bedrijfskleding neemt Proron Workwear over

Enjoy Bedrijfskleding neemt Proron Workwear over

Per 1 september 2023 wordt Proron Workwear overgenomen door Enjoy Bedrijfskleding. Beide bedrijven passen uitstekend bij elkaar door hun persoonlijke service, kwaliteit en no-nonsense benadering. Eigenaar Ronald van der Toorn van Proron heeft in 10 jaar een...

Lees meer