Noorderzijlvest start nieuw drone – onderzoek voor nestinspecties ;

5 jul 2018Nieuws

Waterschap houdt extra digitaal oogje in het zeil

Sinds vorige week inspecteert waterschap Noorderzijlvest een aantal van haar watergangen en taluds, voorafgaand aan het maaien , met behulp van drone s . De drones worden uitgerust met warmtebeeldcamera’s en inspecteren zo de kant van de watergangen op nesten van watervogels die vervolgens gespaard kunnen blijven . Zo heeft Noorderzijlvest op een innoverende manier meer oog voor de natuur en houdt zo een extra digitaal oogje in het zeil. Deze nieuwe manier van ́voorlopen ́ wo rdt opgezet met het bedrijf Eyew ings en betreft in eerste instantie een pilot. Na bewezen geschiktheid zal de methode verder uitgebouwd en mogelijk toegepast worden in het gehele beheergebied .

Watergang gescand door warmtesensoren

Door het veranderende klimaat merkt Noorderzijlvest dat sommige watergangen in het broedseizoen vaker schoongemaakt moeten word en om droge voeten te houden of om voldoende water aan te voeren in tijden van droogte. Het onderzoek met drones kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. Tijdens de inspectie vliegt de drone op ongeveer 20 meter hoogte boven de watergang en scant de watergang met behulp van warmtesensoren. Vervolgens wordt door middel van een hiervoor door Eyewings ontwikkelde app aan de maaier doorgegeven waar de nesten zitten . Bestuurslid Douwe Hollenga: “z o kunnen de nesten, eieren en andere broedende watervogels gespaard w orden en de watergangen veilig schoongemaakt worden . Met deze inzet van drones speelt Noorderzijlvest efficiënt in op de klimaatverandering.”

Vooruitstrevend en innoverend

Voorlopen is verplicht op basis van de gedragscode van waterschappen en de Wet Natuurbescherming en is een voorzorgsmaatregel om in het broedseizoen (voor 15 juli) te kunnen maaien. Het voorlopen van de watergangen met behulp van drones onderstreept de vis ie van het waterschap om vooruitstrevend en innoverend te werken . Eerder deed waterschap Noorderzijlvest a l vernieuwend bodem – en oppervlaktewater – onderzoek op het Paterswoldsemeer met drones .

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer