North Water en Waterbedrijf Groningen werken aan industriewaterleiding voor Delfzijl

2 sep 2021Nieuws

North Water, een gezamenlijke industriewaterdochter van Waterbedrijf Groningen en Evides Industriewater, wil een industriewaterleiding aanleggen tussen Appingedam en Delfzijl. Door deze aan te sluiten op de bestaande industriewaterleiding Garmerwolde-Eemshaven kunnen bedrijven in de regio Delfzijl in hun groeiende watervraag voorzien. Het water komt uit het Eemskanaal waardoor Waterbedrijf Groningen geen kostbaar drinkwater hoeft in te zetten. Eind 2023 willen de partijen de leiding in gebruik nemen.

Het chemiecluster in Delfzijl heeft de komende jaren steeds meer water nodig. Dat komt onder meer door chemiebedrijven die overschakelen op de productie van bio-based grondstoffen en de komst van nieuwe bedrijven. Hiervoor zijn volgens een rapport van het RIVM wellicht grotere hoeveelheden water nodig in vergelijking met op fossiele grondstoffen gebaseerde productieprocessen.

Waterstofeconomie

Bovendien bouwen Gasunie en Nouryon op het Chemiepark Delfzijl een 20 Megawatt elektrolyser. Het apparaat kan 3.000 ton waterstof per jaar maken. Ook hier is de komende jaren extra water voor nodig. Om geen extra grondwater op te pompen dat vervolgens met kostbare zuiveringsstappen tot drinkwater moet worden opgewerkt, wil Waterbedrijf Groningen via North Water de industriewaterleiding aanleggen.

Eemshaven

Eerder dit jaar nam North Water een industriewaterleiding van 28 km in gebruik vanaf de industriewaterzuivering (IWZ) Garmerwolde naar de Eemshaven. Google investeerde ruim 45 miljoen euro mee in de bouw van de IWZ en de aanleg van de leiding.
De nieuwe industriewaterleiding van Appingedam tot aan Delfzijl krijgt eveneens een aansluiting op IWZ Garmerwolde. Daarnaast gaat North Water op het haven- en industrieterrein Delfzijl nog een lokaal distributienet aanleggen, een industriewaterpompstation, evenals een demiwatervoorziening. Ook wordt de bestaande afvalwaterzuivering uitgebreid.

Fases

Het project is in de ontwerpfase en moet nog verschillende stadia doorlopen. Een positieve ontwikkeling is de toekenning van een subsidie van ruim 6.5 miljoen euro van het Nationaal Programma Groningen  op een projectsom van ruim 13 miljoen euro aan het begin van dit jaar. De bijdrage vergroot niet alleen de economische haalbaarheid, maar vormde tevens het startsein om de plannen verder uit te werken. De komende maanden gaan de betrokken in gesprek met belanghebbenden, zoals gemeenten, landeigenaren, afnemers en omwonenden.

Hergebruik

Nu haalt de IWZ Garmerwolde zijn water alleen nog uit het Eemskanaal. Als het aan waterschap Noorderzijlvest ligt, gebruiken de bedrijven in de nabije toekomst ook gezuiverd afvalwater (effluent). Daarmee wordt afvalwater een nieuwe grondstof en is de waterketen rond, stelt het waterschap. Als alles meezit, verwacht Noorderzijlvest dat het binnen drie tot vijf jaar mogelijk wordt om effluent in te zetten.

Onderzoek

Voor het zover is, moet het eerst zeker zijn dat medicijnresten en microplastics uit het effluent kunnen worden verwijderd. Het waterschap heeft een subsidie aangevraagd om dit te onderzoeken. Daarnaast moet het volume aan effluent voldoende zijn om Garmerwolde te laten draaien en industriewater te produceren. De installatie moet constant worden gevoed. Er is kwalitatief dezelfde hoeveelheid water nodig en het water moet een constante samenstelling hebben. Hiervoor is meer onderzoek nodig, stelt het waterschap.

 

Bron: Waterforum.nl

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer