NortH2 verwelkomt nieuwe internationale partners RWE en Equinor

7 dec 2020Nieuws

In navolging op de lancering van het NortH2-project op 27 februari 2020, verwelkomen Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland twee nieuwe partners, RWE en Equinor. Deze partijen zullen bijdragen aan de internationale ambitie om grensoverschrijdend groene waterstof te gaan leveren. Het consortium wil een leidende positie nemen in het versnellen en opschalen van de ontwikkeling van de waterstofmarkt in Noordwest-Europa.

8 tot 10 megaton CO2-reductie per jaar

NortH2 wil zo een grote rol spelen in het bereiken van de gestelde Europese, Nederlandse en Duitse klimaatdoelen en de ontwikkeling van een internationale waterstofmarkt versnellen. Het project wil dit bereiken door middel van grootschalige productie, opslag en transport van groene waterstof naar industriële sectoren die moeilijk of niet kunnen elektrificeren. Hierbij brengt elke partner eigen expertise mee voor de verschillende onderdelen in deze waardeketen. Nieuwe windparken op zee wekken de groene stroom op en kunnen qua capaciteit stapsgewijs uitgroeien van 1 GW in 2027, naar 4 GW tegen 2030, tot meer dan 10 GW in 2040. Deze windparken komen naast de al geplande windparken voor de groene elektriciteitsvoorziening. Ze zullen direct gekoppeld worden aan de waterstoffabriek en alle stroom wordt gebruikt voor de productie van groene waterstof. Hiermee beoogt het consortium in 2040 1 miljoen ton groene waterstof per jaar te produceren. Dat scheelt dan een uitstoot van zo’n 8 tot 10 megaton CO2 per jaar.

De haalbaarheidsstudie laat positieve resultaten zien

Het consortium heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de eerste fase van de haalbaarheidsstudie gericht op de periode tot 2030. De studie concludeert dat de geïntegreerde aanpak van NortH2 tot een 20%-reductie van de maatschappelijke kosten kan leiden in vergelijking met een kleinschaligere aanpak. Doordat het consortium de hele keten grootschalig wil bouwen – van windparken op zee, productie, opslag, distributie tot uiteindelijk het gebruik van de groene waterstof – kan deze kostenverlaging worden bereikt. Zo wordt groene waterstof in bijvoorbeeld de industrie, een economisch interessante optie voor verduurzaming vergeleken met alternatieven. Bovendien zijn er met het project volgens een recente studie van Rijksuniversiteit Groningen in de provincie Groningen tussen de 700 en 1200 structurele banen gemoeid en een veelvoud hiervan tijdens de bouwfase. De tweede fase van de haalbaarheidsstudie gericht op de periode na 2030 is inmiddels gestart.

Samenwerking is vanzelfsprekend én noodzakelijk

“We zijn erg blij met het toetreden van RWE en Equinor tot het consortium van NortH2. Deze uitbreiding van het consortium sluit aan bij de internationale ambities van het project. Europese samenwerking is daarbij vanzelfsprekend plus noodzakelijk om uiteindelijk de klimaatdoelen te halen en de energietransitie te versnellen. Daarnaast zijn RWE en Equinor geen onbekenden in de Eemshaven en Noord-Nederland, en kunnen we van elkaars kennis en kunde gebruikmaken om het grootste groene waterstofproject van Europa verder te ontwikkelen”, aldus Cas König, CEO van Groningen Seaports.

Hoe nu verder?

Het consortium is onder meer afhankelijk van vergunningen van overheden, het aanwijzen van plaatsen voor nieuwe windparken in de Noordzee, de beschikbare locaties van de waterstoffabriek(en), interesse van afnemers en de investeringsbeslissingen van de betrokken partijen. De partners van NortH2 verwachten dat de initiële projectfases mogelijk Europese en nationale subsidies nodig hebben die beschikbaar zijn voor verduurzaming van energie.

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer