OCI investeert 100 miljoen euro in BioMCN Delfzijl

8 sep 2017Nieuws

12 miljoen m3 minder aardgas, 15.000 ton extra bio-methanol en extra werkgelegenheid.

BioMCN werkt gestaag aan de uitbreiding van haar bio-methanolproductie. Daarvoor wordt sinds kort groene CO2 gebruikt die vrijkomt bij biogasproductie. Deze tweede generatie groene CO2 wordt geïnjecteerd in een reactor. Hiermee kan BioMCN een behoorlijke vergroeningsslag maken, want het kan daarmee 15.000 ton bio-methanol extra produceren. Naast vergroening leidt dit tot extra werkgelegenheid.

Het bedrijf, sinds 2015 onderdeel van OCI, investeert ruim 1,2 miljoen euro in dit vernieuwingsproject. Vanuit de Provincie Groningen, de Economic Board Groningen en het Rijk wordt een subsidie verleend van 110.000 euro.

Testen

De testperiode  met de groene CO2 is inmiddels afgerond. Uit deze testperiode zijn nog verbeteringen voorgesteld die in het najaar worden geïmplementeerd. In de eerste helft van september wordt de eerste groene CO2 verwerkt. De grootste uitdaging was om de bestaande installatie, met twee opslagtanks en een injectienozzel, te bouwen in een draaiende fabriek. Dat was een complexe aangelegenheid. Het belangrijkste hierbij was het inrichten van het beveiligingssysteem op de aanpassing in de fabriek. De CO2-injectie moet namelijk wel stoppen als de fabriek bijvoorbeeld tript.  Het complete leidingwerk is inmiddels geïsoleerd, anders verdampt de CO2 te vroeg. CO2 is bij zeer lage temperaturen vloeibaar en wordt vloeibaar geïnjecteerd.

Besparen

Door gebruik te maken van tweede generatie groene CO2 kan BioMCN flink besparen op de inkoop van gas. Dit scheelt het bedrijf op jaarbasis 12 miljoen m3 aardgas. Qua gasbesparing gaat het om hoogcalorisch gas, onder andere afkomstig uit Rusland en Noorwegen. Het Nederlandse gas uit Slochteren is laagcalorisch gas. BioMCN en de andere bedrijven op het Chemie Park Delfzijl gebruiken geen gas uit Slochteren en dragen dus ook niet bij aan de gasbevingen in de provincie.

 

Bron: Eemskrant.nl

Meer nieuws in deze categorie