Onderlinge verschillen binnen economie aardbevingsgebied groot

13 mrt 2017Nieuws

Economic Board Groningen laat regio in kaart brengen om effect te meten.

De economische situatie in Noord Groningen verschilt nogal per gemeente. Dat blijkt uit de Monitor Noord Groningen 2016 van Economic Board Groningen (EBG) Het economische effect van de aardbevingen is tot nu toe klein.

De Economic Board Groningen wil weten welke effecten het programma van EBG heeft op de economie van de negen gemeenten in het aardbevingsgebied. Om dat te kunnen vaststellen hebben economen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool in opdracht van de Economic Board de huidige situatie in de negen Noord Groninger gemeenten gemeten.

 

Strategie

Voor deze 'nulmeting' is gekeken naar zaken als bevolkingsontwikkeling, huizenprijzen, inkomens van bewoners, werkgelegenheid en werkloosheid en bedrijvigheid in de regio. Voor een goed beeld zijn de resultaten vergeleken met de situatie in de rest van Groninge, overig Nederland en met andere krimpregio's. EBG wil deze meting jaarlijks doen omdat de gegevens belangrijk zijn voor het bepalen van de strategie en de stimuleringsprogramma's

 

Basis

De Monitor bevestigt het beeld van Noord-Groningen als perifere regio met een economisch niet al te sterke basis. De werkloosheid is er relatief hoog, de bedrijvigheid kent geen snelle groei, de bevolking krimpt en vergrijst en de huizenprijzen dalen er. Tegelijkertijd zijn er sociaal verschillen in het gebied’, zegt Prof. dr. Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie aan de RUG en een van de onderzoekers. Rondom Delfzijl gaat het met bijvoorbeeld de werkgelegenheid best goed. Ook met het deel van de regio rond de stad gaat het heel behoorlijk. Met name het tussenliggende gebied kampt met een minder goede economische situatie.

 

Krimpregio

Een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat met name de bevolkingskrimp effect heeft op de regionale economie. Daarbovenop komt nog het effect van de aardbevingen, maar de gevolgen daarvan zijn niet goed terug te vinden in bijvoorbeeld de prestaties van ondernemingen. Die komen namelijk overeen met hoe bedrijven het doen in vergelijkbare krimpregio’s zoals Noord-Oost Friesland, Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek en ook Oost-Groningen.

 

Huizenprijzen

De economische positie van Noord-Groningen wijkt nauwelijks af van die van andere krimpregio's, stelt onderzoeker dr. Karel Jan Alsem. Hij is als lector Marketing verbonden aan de Hanzehogeschool. De aardbevingen blijken maar een beperkt effect te hebben op de economische positie van de regio. Ze vertalen zich volgens de economen wel in lagere huizenprijzen.

 

Afhankelijkheid

De Monitor laat eveneens zien dat de economie van de negen gemeenten die samen het aardbevingsgebied vormen sterk afhankelijk is van activiteiten buiten de regio. Zo werkt meer dan de helft van de werknemers die in Noord-Groningen wonen, buiten het gebied, vooral in de stad Groningen. Ook wonen veel mensen die in de negen gemeenten werkenelders. “Ontwikkelingen en investeringen buiten de regio hebben dus ook een sterk effect in het noordelijk deel van de provincie”, aldus Alsem.

 

Waardevol

‘’De cijfers uit de Monitor zijn waardevol voor de Economic Board’’, aldus Emme Groot, voorzitter van EBG. ‘’Het inzicht dat de economische positie verschilt van gemeente tot gemeente, is belangrijk voor de inzet van stimuleringsprogramma’s.” Gedeputeerde Patrick Brouns van Provincie Groningen, die onlangs een exportprogramma lanceerde, voegt toe: “Uit de Monitor blijkt bijvoorbeeld dat de exportprestaties van bedrijven achterblijven. Dit is voor de provincie Groningen recent aanleiding geweest om mede hiervoor een voucherregeling in het leven te roepen.”

 

Over de Monitor

De Monitor Noord-Groningen 2016 is gemaakt in opdracht van de Economic Board Groningen door en onder verantwoordelijkheid van het onderzoeksinstituut Marklinq van de Hanzehogeschool Groningen, samen met de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Vanuit de Hanzehogeschool waren dr. Karel Jan Alsem en drs. Jan Wever betrokken. Vanuit de RUG waren dat prof. dr. Steven Brakman, prof.dr. Harry Garretsen en dr. Dirk Stelder. De monitor kunt u hier downloaden.

 

Over de Economic Board Groningen

De Economic Board Groningen (EBG) geeft de economie in Noord-Groningen een nieuwe impuls. EBG wil zorgen voor meer bedrijvigheid en meer banen in Noord-Groningen. Dit doet EBG door ondernemers met goede plannen te ondersteunen en te financieren, het onderwijs toekomstgerichte lespakketten aan te bieden, nieuwe bedrijven naar de regio te halen en te investeren in snel internet voor iedereen. Daarnaast helpt EBG de kansrijke sectoren bouw, 5G en ICT, toerisme en de groene chemie verder te groeien.

Bron: Economic Board Groningen

Meer nieuws in deze categorie

13 december Nederland – Japan innovatieforum

13 december Nederland – Japan innovatieforum

Woensdag 13 december komt een delegatie van Japanse chemiebedrijven op bezoek in Delfzijl. In de middag organiseren we samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Chemport Europe en NVNOM een Nederland - Japan Innovatie Forum. Het Nederland - Japan...

Lees meer
Verslag netwerkbijeenkomst 11 november 2023

Verslag netwerkbijeenkomst 11 november 2023

In de Eemsdeltahal in Delfzijl vond op zaterdag 11 november jl. de netwerkbijeenkomst plaats over ‘De economie van Noorden” en het belang van ondernemers daarbij. Op het podium waren Micky Adriaansens (demissionair minister van Economie en Klimaat), Roelien Kamminga...

Lees meer
IJzeren toekomst gloort voor PMC

IJzeren toekomst gloort voor PMC

Op de plek van schrootverwerker Purified Metal Company (PMC) en Aldel in Farmsum moet een keten van bedrijven komen die op basis van ijzerpoeder volledig circulaire energie kan leveren. De initiatiefnemers, Iron+, hebben vrijdag een bod neergelegd bij de curator van...

Lees meer