Onderzoek: noordelijke havens kunnen belangrijke energiehub worden

23 apr 2021Nieuws

De havens van Delfzijl en de Eemshaven kunnen zich in de komende decennia ontwikkelen tot een belangrijke energiehub in Noordwest-Europa. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, TNO en New Energy Coalition.

In een tweejarig onderzoek naar de havens van Groningen Seaports en die van Den Helder en Amsterdam, wordt duidelijk dat ze een grote rol kunnen spelen in de energietransitie. Als ze daarin gaan samenwerken, zou dat kostenvoordelen op kunnen leveren van 300 miljoen euro, zo wordt berekend.

 

Groene waterstof

Het gaat daarbij vooral om de behoefte aan groene vormen van gas, waaronder waterstof. Dat gas wordt steeds meer in de industrie en het vervoer gebruikt.

De onderzoekers verwachten dat, behalve import, ook de eigen productie van groen geproduceerde waterstof veel belangrijker wordt.

Schematische weergave Noord-Nederlandse havens als energie-hub voor Noordwest Europa (Foto: New Energy Coalition)

 

Genoeg elektriciteit van windparken op zee

Vooral de grote toename van elektriciteitsproductie uit wind op de Noordzee biedt de de mogelijkheid om een deel van de opgewekte elektriciteit relatief goedkoop in te zetten voor de productie van waterstof. Wel moet daarvoor veel worden geïnvesteerd in technologie die de productie, transport, opslag en verwerking van waterstof uit wind op zee mogelijk maakt.

Het onderzoek laat in verschillende scenario’s zien dat de gezamenlijke productie van groene waterstof in de noordelijke havengebieden kan groeien tot zo’n 16 gigawatt. Dat is vergelijkbaar met het huidige verbruik van aardgas in de hele Nederlandse industrie. Ook kan dat nog worden aangevuld met zogeheten blauwe waterstof die geproduceerd wordt uit aardgas.

 

Strategische positie noordelijke havens

De onderzoekers stellen vast dat de noordelijke havens een goede strategische positie hebben, want productie en transport van waterstof zal vooral geconcentreerd zijn in havengebieden met sterke verbindingen naar de nieuwe windparken en waar waterstof gebunkerd kan worden.

Het zou dan ook voor de hand liggen dat de havens door hun ligging ten opzichte van de windparken de komende decennia een sleutelpositie innemen als energieknooppunt van het Noordwest-Europese energiesysteem, aldus de onderzoekers

Bron: RTVNoord.nl

Meer nieuws in deze categorie

Nieuwsbrief 04 – 2021

Nieuwsbrief 04 – 2021

Zoals u van Businessplatform Eemshaven.info gewend bent, staat ook de vierde Nieuwsbrief van 2021 weer vol nieuws van en over onze leden. U treft onder andere informatie aan over de robothond SPOT, stikstof vrijstellingen voor de bouwsector, zeewierkweek in de...

Lees meer
Klaar voor levering naar Eemshaven

Klaar voor levering naar Eemshaven

Nieuwe industriewaterzuivering en transportleidingen klaar voor levering. Google eerste afnemer van duurzaam industriewater In vijf jaar van schets tot oplevering! Het was een ambitieuze planning, maar het is gelukt. Waterbedrijf Groningen en North Water zijn erg...

Lees meer