Onderzoeken effecten van aardbevingen gebundeld op kennisbank

27 nov 2018Nieuws

Kennisplatform Bouwen en Versterken lanceert website

Het Kennisplatform Bouwen en Versterken lanceert vandaag haar website www.kennisplatformbouwen.nl. De site maakt publicaties en onderzoeksrapporten met betrekking tot aardbevingen in het Groninger gasveld toegankelijk voor zowel professionals als bewoners. Met een eenvoudige structuur is de site geordend en begrijpelijk gemaakt.

Wat is het doel van de website?
Op de site is ruimte gecreëerd voor alle activiteiten die het kennisplatform organiseert, zoals de kennisagenda, de kennistafels, het kenniscongres en de kennisbank. Het doel van de site is om publicaties en onderzoeksrapporten met betrekking tot de effecten van aardbevingen voor iedereen toegankelijk te maken; de publicaties zijn geordend in zes categorieën binnen de kennisbank. Als bezoeker kun je navigeren naar de categorie van keuze waarin de onderzoeken zijn ondergebracht. Van elk opgenomen dossier is een duiding te lezen alsmede een link naar het volledige rapport.
Er zijn veel publicaties over effecten van aardbevingen en niet alle onderzoeken zullen op de site worden geduid. Het kennisplatform heeft de ambitie om actueel, overzichtelijk en begrijpelijk te zijn.  Daartoe heeft de site een begrippenlijst opgenomen die de bezoeker helpt met de uitleg van veel technische termen tijdens het lezen.

Wat doet het Kennisplatform Bouwen en Versterken?
Het Kennisplatform Bouwen en Versterken is in 2017 door BuildinG opgericht in samenwerking met TNO en Hanzehogeschool Groningen in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het doel van het platform is om kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken te stimuleren en de kennis over de aardbevingsproblematiek in Noord-Nederland voor iedereen toegankelijk te maken. Om dat te realiseren organiseert het platform een aantal activiteiten.
Drie maal per jaar komen wetenschappers en professionals in kennistafels bijeen om vast te stellen wat de belangrijkste vragen zijn over specifieke thema's. De speerpunten voor vervolgonderzoek worden vastgelegd in een kennisagenda die ieder jaar een update krijgt. In samenwerking met het kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen wordt jaarlijks een congres georganiseerd voor bewoners en deskundigen. Vanaf nu zijn alle activiteiten van het platform én de openbaar beschikbare kennis digitaal beschikbaar op de site www.kennisplatformbouwen.nl.

Kennisplatform Bouwen en Versterken
www.kennisplatformbouwen.nl

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer

Eemshaven.info golftoernooi 2024

Donderdag 27 juni was de schitterend gelegen golfbaan van de Groningse Golfclub Duurswold de locatie voor het Eemshaven.Info Golftoernooi: Naast het toernooi konden ook aspirant en beginnende golfers deze dag aan de slag bij de golfclinic. De winnaar van het toernooi...

Lees meer