Politiek Noord-Groningen bijeen over herindeling

4 jan 2016Nieuws

Zes van de zeven burgemeesters, een aantal wethouders en vooral raadsleden hebben hiertoe een uitnodiging ontvangen van CDA-herindelinggedeputeerde Patrick Brouns.

Herindeling geldt als heet hangijzer in Noord-Groningen. Vorig jaar bogen alle zeven gemeenteraden zich tot tweemaal toe gelijktijdig over deze problematiek. Tot nu toe is het niet gelukt eensgezindheid te bereiken over een herindelingmodel. Vier gemeenten (Appingedam, Bedum, De Marne en Eemsmond) opteren voor de vorming van een supergemeente van rond de 100.000 inwoners (G7). De voorkeur van de raden van Delfzijl, Loppersum en Winsum gaat uit naar kleinschaliger vormen van herindeling.

Om uit de impasse te komen is in overleg met het provinciaal bestuur een werkgroep geformeerd onder aanvoering van gedeputeerde Brouns. Alle zeven betrokken gemeenten zijn hierin afgevaardigd. Met uitzondering van Rinus Michels van Winsum zijn alle burgemeesters vertegenwoordigd. Verder bestaat de werkgroep met name uit raadsleden en enkele wethouders.

Cruciaal is de positie van de gemeente Eemsmond in dit vervolg van de herindelingdiscussie. Begin december verstuurde burgemeester Marijke van Beek van die gemeente een brief waarin zij voorwaarden opsomt voor deelname in de werkgroep. Zo wil Eemsmond niet meewerken aan een model waarbij de Eemshaven wordt ingedeeld bij een andere fusiegemeente dan de rest van deze gemeente. Als de verdeeldheid blijft, moet de provincie de knoop doorhakken. Eerder liet de provincie doorschemeren dat haar voorkeur uitgaat naar een herindeling waarbij de haven van Delfzijl en de Eemshaven in één gemeente worden opgenomen.

bron: DvhN.nl

 

Meer nieuws in deze categorie