Provincie Groningen wil betere analyse van aanleg 380 kv-hoogspanningslijn

5 jun 2016Nieuws

De provincie Groningen dringt aan op een gedegen tweede onderzoek naar een deels ondergrondse aanleg van de nieuwe 380 kv-hoogspanningslijn tussen de Eemshaven en Hoogkerk. Minister Kamp van Economische Zaken zegde in maart een onderzoek toe, maar er zijn bij het college van Gedeputeerde Staten zorgen over de opzet daarvan. De uitkomst zou er al voor de zomer moeten liggen en de inspraakprocedure zou in de zomer vallen. Gedeputeerde Slaghouwer zet vraagtekens bij het tempo en vreest voor weinig draagvlak. Hij gaat daarom bij energiebedrijf TenneT en het ministerie aandringen op een grondige nieuwe analyse.

De Eemshaven wordt volgens TenneT belangrijk als energieknooppunt. De verbinding tussen de Eemshaven en Hoogkerk is onderdeel van een landelijk 380 KV-circuit. Het ministerie en de netbeheerder menen dat slechts op enkele delen van traject ondergrondse aanleg mogelijk is. De kans op storingen zou groter zijn en het zou leveringszekerheid van elektriciteit in gevaar brengen. Omdat de lijn een gebied met kwetsbare natuur doorsnijdt drongen inwoners van Bedum, Groot en Klein Wetsinge, Sauwerd en Westeremden aan op ondergrondse aanleg. Zij werden in dat pleidooi gesteund door de gemeenten Bedum, Winsum en Zuidhorn.

Bron: Groeneruimte.nl

Meer nieuws in deze categorie

Nieuwe fabrieken Chemiepark

Nieuwe fabrieken Chemiepark

Zowel BioBTX als DBG Bio Energy willen een nieuwe fabriek op Chemiepark II bouwen. Beide fabrieken richten zich op het verwerken van afval, dat nu nog verbrand wordt, tot hoogwaardiger grondstoffen. Ze samen leveren zo’n 100 arbeidsplaatsen op. Het bedrijf BioBTX wil...

Lees meer