Rijkswaterstaat begint met groot onderhoud aan zeesluizen Delfzijl

7 jun 2017Nieuws

Rijkswaterstaat en de provincie Groningen voeren gezamenlijk groot onderhoud uit aan de brug en de remmingswerken bij het sluizencomplex in Farmsum. In de periode augustus tot en met oktober van dit jaar zullen de werkzaamheden plaatsvinden, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. De provincie voert de voorbereidende werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat, die sinds kort de eigenaar is van het complex.

Onderhoud is nodig

Het sluizencomplex bij Farmsum heeft een viertal bruggen; twee aan de zogenaamde binnenhoofdzijde en twee aan de buitenhoofdzijde. Dit zorgt ervoor dat bij het schutten van schepen er altijd twee bruggen gebruikt kunnen worden voor het wegverkeer. Al geruime tijd zijn de twee buitenhoofdbruggen deels gestremd voor het wegverkeer vanwege de slechte staat van onderhoud. Normaal gebruik van de bruggen is daardoor niet mogelijk, maar door verkeersremmende maatregelen voor en op de bruggen kan het verkeer ze gewoon veilig passeren. Wel zorgen deze maatregelen helaas voor vertraging. Naast de bruggen is er ook onderhoud nodig aan de remmingswerken in het kanaal, voor de sluis. Deze worden in zijn geheel vervangen.

Voorbereiding onderhoudswerk in volle gang

De voorbereiding van de onderhoudswerkzaamheden aan de bruggen en de remmingswerken is inmiddels in volle gang. De vergunningen zijn aangevraagd en er zijn afspraken gemaakt met ProRail over de bediening van het spoor dat over de bruggen ligt. De definitieve keuze voor een aannemer is binnen een maand bekend.

Planning uitvoering werk aan de brug

Het groot onderhoud aan de ‘buitenhoofdbruggen’ van het sluizencomplex in Farmsum zal in de maanden september en oktober worden uitgevoerd. Het complete, stalen brugdek zal hierbij worden vervangen en de liggers van de bruggen worden geconserveerd. Deze worden ter plekke helemaal schoongemaakt en opnieuw geverfd, waarbij de werkzaamheden grotendeels vanaf het water zullen worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden op gezette tijden onderbroken, zodat het scheepvaartverkeer geen hinder zal ondervinden. Daardoor zal de klus wel wat langer duren en zo’n acht weken in beslag nemen.

Buitenhoofdbruggen buiten gebruik

In de maanden september en oktober worden ook de werkzaamheden aan de buitenhoofdbruggen uitgevoerd. In deze periode zijn de buitenhoofdbruggen geheel gestremd voor het wegverkeer. Het wegverkeer kan in die periode alleen de binnenhoofdbruggen gebruiken. Dat zal zeker leiden tot oponthoud, maar alles wordt in het werk gesteld om de overlast tot een minimum te beperken.

Planning uitvoering remmingswerken

De remmingswerken zullen in de periode 7 augustus tot 15 september worden vervangen. Dat zorgt voor enige hinder voor de scheepvaart, maar dit beperkt zich tot twee keer twee uur oponthoud in deze periode. Daarnaast zal de kleine sluis circa drie weken deels gestremd zijn door een heistelling. De definitieve planning volgt als de aannemer bekend is.

Bron: Eemskrant.nl

Meer nieuws in deze categorie

Nieuwe fabrieken Chemiepark

Nieuwe fabrieken Chemiepark

Zowel BioBTX als DBG Bio Energy willen een nieuwe fabriek op Chemiepark II bouwen. Beide fabrieken richten zich op het verwerken van afval, dat nu nog verbrand wordt, tot hoogwaardiger grondstoffen. Ze samen leveren zo’n 100 arbeidsplaatsen op. Het bedrijf BioBTX wil...

Lees meer