Roep om nog grotere windparken die aanlanden in Eemshaven

5 sep 2018Nieuws

Het industriecluster Noord-Nederland wil in 2030 tot de meest duurzame industriegebieden van Europa behoren. Daarbij sluit de roep tot het realiseren windparken boven de Waddenzee, van 4 tot 6 GigaWatt, met aanlanding in de Eemshaven.

Het sluiten van de Groningse gaskraan en de verplichtingen uit het Klimaatakkoord zijn voor de regio aanleiding om in snel tempo te verduurzamen en zo in te spelen op de internationale vraag naar groene vestigingslocaties voor bedrijven. De ambitie is om in 12 jaar tijd minimaal 49% CO₂ te besparen en in 2050 geheel CO2-neutraal te zijn.

Een groep van 31 bedrijven en organisaties in de provincies Groningen en Drenthe, verenigd in de Industrietafel Noord-Nederland, presenteert deze ambitie vandaag in een visiedocument.

De industrie Noord-Nederland – gevestigd in het gebied van Eemshaven tot Emmen – zet verder in een vermindering van COuitstoot door het begruiken van biomassa in combinatie met waterstof als grondstof voor de chemische industrie.

Noord-Nederland wil uitgroeien tot de nummer 1 waterstof-hub van Europa. Ook zonne-energie, gebruik van industriële restwarmte en opslag van CO2 maken deel uit van de plannen.

Directeur Cas König van Groningen Seaport, voorzitter van de Industrietafel Noord-Nederland: „Als er ergens een regio is waar de doelstellingen voor CO-reductie kunnen worden gehaald, dan is het Noord-Nederland. Het dichtdraaien van de gaskraan betekent dat we versneld moeten inzetten op een duurzame toekomst. Zo stellen we ruim 20.000 banen en de toekomst van 150 alhier gevestigde bedrijven veilig. Gelukkig is de internationale markt voor groene vestigingslocaties booming. Om die reden vestigden bedrijven als Google en het innovatieve chemieconcern Avantium zich al in deze regio.”

Noord-Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie om de energielogistiek en -infrastructuur optimaal te benutten en uit te bouwen voor de energietransitie. Zo beschikt de regio over een uitgebreid ondergronds netwerk van energie-infrastructuur, zowel op land als in verbindingen met de Noordzee. Na het stopzetten van de gaswinning in Groningen kan het netwerk worden ingezet voor productie, transport en opslag van duurzame gassen en warmte voor hergebruik omdat het beschikt over voldoende opslag- en buffercapaciteit om tijdelijke overschotten op andere momenten in te zetten. Biomassa is in ruime mate aanwezig uit de omliggende natuur en agrarische gebieden.

De betrokken bedrijven en organisaties maakten de afgelopen maanden deel uit van de Industrietafel Noord-Nederland, die een bijdrage heeft geleverd aan het in juli gepresenteerde Klimaatakkoord. De regio kan een bijdrage van 30% aan de landelijke plannen voor CO2-reductie voor haar rekening nemen. Hiervoor zijn er wel een aantal randvoorwaarden, zoals de mogelijkheid tot aanleg van nieuwe windparken op zee, subsidiëring van biomassa en het mogelijk maken van (ondergrondse) opslagcapaciteit voorwaterstof en CO₂.

De Industrietafel Noord-Nederland vertegenwoordigt het gebied Chemport Europe, bestaande uit twee geïntegreerde chemieclusters respectievelijk Eemsdelta (Eemshaven en Delfzijl) en Emmen en daarnaast ook grote productielocaties, gelegen in de provincies Groningen en Drenthe. Samen zorgen deze bedrijven voor meer dan 20.000 directe en indirecte banen. Het is een groot veelzijdig gebied met twee chemieclusters, twee zeehavens, industrie met als specialisme basis- en polymeerchemie, food, recycling, agro, grootschalige energieopwekking en energie- en offshore wind logistiek. Daarnaast beschikt het gebied over een uitgebreid ondergronds pijpleiding- en kabelstelsel en is daardoor een knooppunt van energie. Het is juist deze combinatie waarmee de noordelijke industrie diverse oplossingen ziet die moeten zorgen voor een CO₂ neutrale toekomst.

Bron: Eemsbode.nl

Meer nieuws in deze categorie

Overname en herstart Purified Metal Company (PMC)

Overname en herstart Purified Metal Company (PMC)

We willen graag een belangrijke update met jullie delen. Na een periode van uitdagingen is Purified Metal Company recentelijk overgenomen door vier Noordelijke ondernemers, met ervaring in verschillende sectoren zoals asbestsanering, vastgoed en machinebouw en die...

Lees meer