Ruim 1,1 miljoen voor herstel landschap en natuur

20 sep 2017Nieuws

Voor een beter en mooier landschap waarin meer plaats is voor allerlei dier- en plantensoorten, stelt de provincie Groningen voor 2017 een bedrag van ruim 1,1 miljoen euro beschikbaar. Het geld is bedoeld voor projecten in de gemeenten Zuidhorn, Winsum, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Bedum, Ten Boer, Slochteren, Appingedam en Delfzijl.

De provincie Groningen wil het bedrag inzetten voor aanleg en herstel van verschillende landschapselementen, zoals, wierden, dijken, natuurvriendelijke oevers, poelen en kolken. En dat dan het liefst in combinatie met een aanpak die het leefgebied van plant- en diersoorten verbetert. Dat moet opleveren dat het landschap herstelt en er daardoor een betere leefomgeving voor planten en dieren ontstaat.

Vanaf 2016 was er in totaal 3 miljoen euro beschikbaar voor landschap, natuur en biodiversiteit. Vorig jaar is al een deel hiervan besteed in Oost-Groningen. De helft van de subsidie is afkomstig uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de andere helft legt de provincie Groningen bij.

In 2016 zijn de gemeenten in het oosten van de provincie aan bod geweest, nu is het de beurt aan de gemeenten in noord en midden Groningen.

In deze tweede fase is meer dan 1,1 miljoen euro beschikbaar voor de gemeenten Zuidhorn, Winsum, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Bedum, Ten Boer, Slochteren, Appingedam en Delfzijl. In de derde fase die in 2018 start, komen de andere gemeenten aan de beurt, zodat uiteindelijk alle gemeenten in de provincie aan bod gaan komen. Hier is voor gekozen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij bestaande verschillen tussen de diverse gebieden. De indienperiode loopt van 1 oktober 2017 tot en met 22 december 2017.

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend bij Gedeputeerde Staten via het SNN middels een webportal dat bereikbaar is via www.snn.eu/pop3

 

Bron: Eemskrant.nl

Meer nieuws in deze categorie