Ruim 2 ton voor wonen, werk, spelen en leefbaarheid in krimpgebieden

17 nov 2015Nieuws

De provincie verleent de vereniging Dorpsbelangen Stedum 12.980 euro subsidie om te onderzoeken hoe het dorpsplein sfeervol in te richten en te verbinden met het Stedumer bos, 35.000 euro gaat naar een nieuwe methode om werkgelegenheid te creëren in de Eemsdelta en in Uithuizen krijgt de stichting Gewoon Bijzonder 39.975 euro voor de inrichting van een voormalig gymlokaal voor fysio- en muziektherapie en om kinderen veilig te laten spelen. Dit zijn drie van zes projecten waar de provincie in totaal 221.955 euro subsidie in steekt uit de leefbaarheidsgelden voor de krimpgebieden.

In het werkgelegenheidsproject zetten de gemeenten in de Eemsdelta samen met het scholen en bedrijven leerwerkketens op om de kans op werk blijvend te vergroten. Het gaat om werkgelegenheid in de bouw, de zorg, toerisme en de ICT.

Het bewonersinitiatief Stichting Ulrum 2034 krijgt 20.000 euro om een aanpak te ontwikkelen voor toekomstige leegstand in het dorp. Met sloop, herverkaveling en herbestemming op basis van de dorpsverhalen willen de bewoners samen met onder meer de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool een methode ontwikkelen om hun dorp mooi en leefbaar te houden, die ook voor andere dorpen bruikbaar is. De gemeente Appingedam krijgt 4.000 euro om te kijken of het mogelijk is de bevolking samen met Woonstichting Groninger Huis en onder meer studenten van Academie Minerva leegstaande panden in te richten als atelier en woonruimte.

Leefbaarheid krimpgebieden
Via de Reserve leefbaarheid krimpgebieden stelt de provincie van 2011 tot en met 2020 jaarlijks drie miljoen beschikbaar voor de leefbaarheid in de krimpgebieden; gemeente De Marne en de regio’s Eemsdelta (*Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum) en Oost-Groningen. Het gaat om vraagstukken op het gebied van wonen, onderwijs, zorg, cultuur, gezondheid, sociaal-economische vitalisering, kwetsbare groepen en voorzieningen.

bron: Eemskrant.nl

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer