RWE centrale Eemshaven krijgt subsidie voor bijstoken biomassa

5 dec 2016Nieuws

De kolencentrale van RWE in de Eemshaven mag binnenkort ook biomassa verstoken.

Daarvoor krijgt RWE subsidie van het ministerie van Economische Zaken.

De subsidie is nodig omdat biomassa duurder is dan kolen. Een eerdere aanvraag was nog door het ministerie geweigerd, maar minister Kamp heeft er nu toch mee ingestemd. De minister hoopt blijkbaar dat zo de doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020 gehaald kan worden.

Het gaat om een bedrag van ongeveer een miljard euro, zeggen ingewijden.

‘Past in de strategie’
‘Wij zijn blij met de subsidie- toekenning’, zegt RWE-woordvoerder Adriaan van der Marel.
‘Het past in onze strategie om onze centrales te verduurzamen. Die centrales hebben we de komende jaren nog hard nodig, dus als we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming, dan is dat prima’.

Noord-Amerikaans hout
De brandstof van de RWE-centrale bestaat straks behalve kolen, uit 15 procent houtpellets. Dat zijn geperste korrels hout. ‘Dat hout komt uit speciale productiebossen in Noord Amerika’, aldus Van der Marel.

‘In afspraak met milieu-organisaties wordt het hout de komende jaren gecertificeerd. Het zijn daarmee ook de meest strenge duurzaamheidscriteria die er zijn in de wereld. Dus je kunt wel zeggen dat het heel duurzaam is’.

Kolencentrales in stand gehouden
Van der Marel erkent dat diezelfde milieu-organisaties ook moeite hebben met de bijstook van biomassa in kolencentrales. Voooral omdat op die manier kolencentrales in stand worden gehouden. Kolencentrales stoten meer CO2 uit dan centrales die bijvoorbeeld op aardgas worden gestookt.

Geen geloof in wind en zon
De milieu-organisaties vinden bijstook ook niet nodig. Ze gaan er van uit dat de 14 procent doelstelling ook gehaald kan worden met meer wind- en zonnestroom. RWE gelooft daar niet in.

‘Als je kijkt naar het tempo waarin dat gaat, hebben we die centrales de komende jaren nog hard nodig, zegt Van der Marel. ‘En dan is het goed als we er voor zorgen dat het CO2-profiel van die centrales naar beneden gaat’.

Verhoging in de toekomst
RWE hoopt, als er meer ervaring is opgedaan met biomassa in de centrale in de Eemshaven, het bijstookpercentage in de toekomst nog te kunnen verhogen.

Meer nieuws in deze categorie