RWE dreigt Wiebes met rechter

18 jun 2018Nieuws

RWE legt zich niet neer bij de gedwongen sluiting van de kolencentrale in de Eemshaven in 2030. RWE stapt desnoods naar de rechter.

Volgens Roger Miesen, CEO van RWE Generation, moet het Rijk financieel flink over de brug komen voordat de kolencentrale dichtgaat.

"Dat lijkt me logisch. Deze kolencentrale is op verzoek van de overheid gebouwd. Hij is pas sinds 2015 in gebruik en heeft 3,2 miljard euro gekost. Bij sluiting heb je het over onteigening. We hebben hierover met minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gesproken. Dan praat je over geld. Als we er met hem niet uitkomen, maken we de gang naar de rechter."

De RWE-topman deed zijn uitspraken zaterdag tijdens een energiesymposium van de VVD in Groningen. RWE heeft zware bedenkingen bij het besluit van het kabinet om de opwekking van elektriciteit door steenkool in de Eemshaven uiterlijk 2030 wettelijk te verbieden. Miesen benadrukt dat RWE er alles aan gelegen is de kolencentrale in de Eemshaven meer te laten draaien op biomassa, zodat de CO2-uitstoot vermindert. Eerst 15 procent biomassa en later wellicht 30 procent. Met die aanpasing zijn forse subsidiebedragen gemoeid. Miesen is het met het kabinet eens dat op alle fronten maatregelen nodig zijn om de uitstoot van het broeikasgas CO2 drastisch te verlagen. Ook hij vindt dat de opwarming van de aarde niet los kan worden gezien van toegenomen broeikasgas in de atmosfeer. Met alle gevolgen van dien voor het milieu.

"Maar ik vind ook dat je verstandige energiepolitiek moet voeren." Miesen wil de keerzijde benoemen van een beleid in Nederland, waar onder het motto 'de vervuiler betaalt' voorbijgegaan wordt aan bijkomende effecten.

'Als in de Eemshaven een van onze modernste energiecentrales zou moeten sluiten, ga je zien dat het vervolgens zeer vervuildende kolencentrales weer aan gaan. Dat heeft te maken met de enorme energiebehoefte. Wat ik jammer vind is dat je met sluiting in de Eemshaven ook Nederlandse welvaart exporteert, namelijk geld wat je hier kunt verdienen, wordt dan daar verdient.'

Miesen stelt dat de hoeveelheid duurzaam geproduceerde energie onvoldoende is om de economie goed te laten draaien. Volgens hem zou de bouw van windmolens op zee moeten worden vertienvoudigd.

Met zoveel energiebedrijven die overwegend met fossiele brandstoffen werken en consumenten die mits betaalbaar massaal moeten overstappen op duurzame energiesystemen, zijn de politieke en de particulieren financiële belangen groot. Miesen verwacht dat er deze zomer in Nederland nog geen energieakkoord ligt, maar een lijst met actiepunten. Na de zomer wordt verder onderhandeld, waarna er mogelijk in december een akkoord ligt.

 

Bron: DvhN. nl

Meer nieuws in deze categorie