RWE wil centrale in de Eemshaven volledig op biomassa laten draaien

1 jul 2017Nieuws

RWE neemt een nieuwe, belangrijke stap in de introductie van biomassa in haar energiecentrale in de Eemshaven. Vorige week nam de Raad van Bestuur van RWE Generation een investeringsbesluit om vanaf de eerste helft van 2019 15% steenkool te vervangen door duurzame biomassa. De vervanging van kolen door biomassa vormt een belangrijke pijler onder de doelstelling om in 2020 tot 14% duurzame energieopwekking in Nederland te komen, zoals afgesproken in het Energie Akkoord van 2013. De biomassa in de vorm van houtpellets die RWE gaat gebruiken, voldoet aan duurzaamheids-criteria die samen met natuur- en milieu-organisaties in Nederland zijn afgesproken. Dit zijn de strengste duurzaamheidscriteria ter wereld.

Roger Miesen, Chief Technical Officer (CTO) RWE Generation Hard Coal, Gas, Biomass & Nuclear: “Onze energiecentrales zullen de komende jaren een cruciale rol in de energievoorziening blijven spelen. Omdat zij 24 uur per dag, zeven dagen per week energie leveren, vangen zij schommelingen op die gepaard gaan bij de opwek van energie uit wind en zon. Powering. Reliable. Future.”

‘Vergroening Eemshaven’

In november 2016 kreeg RWE subsidie toegekend van het Ministerie van Economische Zaken om biomassa in te zetten in de centrale in Eemshaven. Met het investeringsbesluit heeft RWE de stap gezet om de centrale om te bouwen tot een centrale waarin biomassa kan worden toegepast. Miesen: “Met dit besluit kiest RWE definitief voor de vergroening van de Eemshavencentrale. Vanaf 2019 gaan we hier jaarlijks 800.000 ton biomassa toepassen voor de opwekking van duurzame energie.” Dit levert een CO₂-reductie op van 1,3 miljoen ton per jaar.

Gezamenlijke ambitie

Taco Douma, vestigingsmanager Eemshaven: “Met de toepassing van biomassa als brandstof in onze centrale kunnen we verder werken aan CO₂-reductie. Wat ons betreft is het nu genomen besluit een opmaat naar een verdere ombouw van de centrale in de toekomst. Het is onze ambitie om de Eemshavencentrale uiteindelijk 100% CO₂-neutraal te maken. Daarvoor hebben we onmiskenbaar de steun nodig van andere partijen. De overheid dient te zorgen voor een regelgeving waarin de biobased economy zich verder kan ontwikkelen en samen met andere schakels in de keten zullen we ervoor moeten zorgen dat we nog meer waarde uit biomassa kunnen halen.”

Bron: Eemskrant.nl

Meer nieuws in deze categorie

Overname en herstart Purified Metal Company (PMC)

Overname en herstart Purified Metal Company (PMC)

We willen graag een belangrijke update met jullie delen. Na een periode van uitdagingen is Purified Metal Company recentelijk overgenomen door vier Noordelijke ondernemers, met ervaring in verschillende sectoren zoals asbestsanering, vastgoed en machinebouw en die...

Lees meer