Samen aan de kades: Waterschap Noorderzijlvest toont werk aan provincie Groningen

28 jan 2019Nieuws

Op woensdag 23 januari ontving bestuurder en loco-dijkgraaf dhr. Eisse Luitjens van waterschap Noorderzijlvest gedeputeerde van de provincie Groningen Henk Staghouwer tijdens een werkbezoek. Centraal stond het werk aan de zogeheten ‘no-regret-keringen’*. Luitjens toonde het uitgevoerde werk aan de keringen. Beide bestuurders toonden zich tevreden met het resultaat. Luitjens prijst met name de onderlinge band. “De samenwerking langs het Oude Eemskanaal en het Noord Willemskanaal met de provincie is erg prettig te noemen.” Staghouwer beaamt dit: Waterschappen en provincie hebben vanuit hun verschillende rollen een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het waterbeheer. Deze samenwerking bevordert de voortgang van de uitvoering van verbeteringswerken aan de regionale waterkeringen. Alle inwoners van de provincie Groningen zijn immers gebaat bij waterkeringen die aan de veiligheidsnormen voldoen om zo goed beschermt te zijn tegen mogelijke overstromingen.

Beide bestuurders toonden zich tevreden met het resultaat. Luitjens prijst met name de onderlinge band. “De samenwerking langs het Oude Eemskanaal en het Noord Willemskanaal met de provincie is erg prettig te noemen.” Staghouwer beaamt dit: Waterschappen en provincie hebben vanuit hun verschillende rollen een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het waterbeheer. Deze samenwerking bevordert de voortgang van de uitvoering van verbeteringswerken aan de regionale waterkeringen. Alle inwoners van de provincie Groningen zijn immers gebaat bij waterkeringen die aan de veiligheidsnormen voldoen om zo goed beschermd te zijn tegen mogelijke overstromingen.

Terugdringen

Noorderzijlvest is dan ook trots op het werk dat tot nog toe is gerealiseerd. Luitjens: “de opgave in de stad Groningen was fors. Op grond van de toetsing zou 23 km. kering aangepakt moeten worden. Door het werk pragmatisch, slim en efficiënt op te pakken hebben we het aantal km. fors naar beneden bij kunnen bijstellen zònder aan de veiligheid te tornen. Door daarnaast  de samenwerking te zoeken met partners zoals Rijkswaterstaat (voor het Eemskanaal), de gemeente Groningen, voormalig Haren en de provincie Groningen, zijn we goed en vlot in staat geweest de kades weer aan de gestelde norm te laten voldoen, tegen lagere kosten dan aanvankelijk geraamd.”

Achtergrond

In 2012 is waterschap Noorderzijlvest gestart met het versterken van de kades aan het Eemskanaal, Noord-Willemskanaal, Reitdiep en de Diepenring in de stad Groningen. In 2015 zijn door de provincie   nieuwe normen vastgesteld die toezien op naleving van deze normen. Het waterschap is daarbij verantwoordelijk om de kade of kering aan die vastgestelde norm te laten voldoen. Versterkingsmaatregelen worden bij voorkeur samen met ander overheden uitgevoerd om de kosten te drukken en de overlast te beperken. Langs het Noord Willemskanaal heeft de provincie de damwanden vervangen en heeft daarbij ook de maatregelen voor de veiligheidsnorm meegenomen namens het waterschap. Langs het Oude Eemskanaal is eveneens op deze manier samengewerkt.

Meer nieuws in deze categorie

RWE bouwt mega-batterij in Eemshaven

RWE bouwt mega-batterij in Eemshaven

Batterij kan een uur lang de rol van elektriciteitscentrale kan overnemen Het Duitse energieconcern RWE bouwt in de Eemshaven een enorme batterij. Die moet eraan bijdragen dat vraag en aanbod van elektriciteit goed op elkaar kunnen worden afgestemd. De batterij komt...

Lees meer
Netwerkbijeenkomst 7 september 2023

Netwerkbijeenkomst 7 september 2023

Op de warme donderdagmiddag van 7 september mocht Eemshaven.info vele leden ontmoeten voor haar Netwerkbijeenkomst. Deze keer werden 3 podiumgasten geïnterviewd over hun vakgebied. De gedeputeerde Henk Emmens informeerde de zaal over de kansen die er volgens hem de...

Lees meer
Enjoy Bedrijfskleding neemt Proron Workwear over

Enjoy Bedrijfskleding neemt Proron Workwear over

Per 1 september 2023 wordt Proron Workwear overgenomen door Enjoy Bedrijfskleding. Beide bedrijven passen uitstekend bij elkaar door hun persoonlijke service, kwaliteit en no-nonsense benadering. Eigenaar Ronald van der Toorn van Proron heeft in 10 jaar een...

Lees meer