SER Noord-Nederland: Toch CO2-opslag in Noord-Nederland

21 mrt 2016Nieuws

In haar advies aan de noordelijke provincies om de kansen voor de ondergrond in kaart te brengen, adviseert de SER Noord-Nederland om CO2-opslag te overwegen. Groningse gedeputeerde Nienke Homan: ‘Niet aan de orde.’

SER Noord adviseert het Noorden alle kansen te onderzoeken die de ondergrond biedt om de economie te versterken. Ook CO2-opslag. SER Noord pleit voor kleinschalige experimenten, bijvoorbeeld met CO2-opslag bij de energiecentrales in de Eemshaven in Groningen. De opgeslagen CO2 zou kunnen dienen ‘als grondstof voor de productie van biomassa (algen), organische chemicaliën of glastuinbouw’, aldus de SER in het advies.

Het advies om CO2-opslag te verkennen is opmerkelijk. In 2010, na hevige protesten tegen CO2-opslag in Barendrecht, wilde het Rijk uitwijken naar de lege gasvelden in Groningen en Drenthe. Met een enorm verzet tot gevolg.

Uit het bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Gerard Kremer, lid van SER Noord en voorzitter van MKB Noord zou het ernstig betreuren als dezelfde sentimenten nieuw onderzoek naar CO2-opslag in de weg staan. ,,Uit onderzoek zou kunnen blijken dat ondergrondse opslag hier helemaal niet eng en gevaarlijk is. Als dat zo is, moet je dat wel begrijpelijk en sexy brengen, zodat mensen zeggen: o, is dat wat je bedoelt.’’ Volgens Kremer zou het van grote betekenis zijn als de discussie over CO2-opslag opschuift. ,,Van emotie naar: verdorie, er zit wellicht iets voor ons in.” (…)’

SER Noord-voorzitter Frans Jaspers in het Dagblad van het Noorden
“Over de vraag of we de energiecentrales in ons advies moesten opnemen, is gediscussieerd. Het werd ja omdat we geen verstoppertje spelen. (…) De conclusie luidt dat er veel meer in de grond zit dan gas. Met wat in de ondergrond zit kun je bovengronds meer doen.” (…)’

De Groningse gedeputeerde Nienke Homan laat er geen twijfel over bestaan wat ze van het advies vindt: “Niet aan de orde. Geen ondergrondse opslag van CO2 afkomstig van energiecentrales in de Eemshaven”, stelt ze in een ander artikel in het Dagblad van het Noorden.

Uit het bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Homan zei gisteren dat zelfs een proef een brug te ver is, vanwege de perikelen rond de gaswinning, de aardbevingen en het gebrek aan vertrouwen bij de Groningers in de rijksoverheid. (…)’

 

Bron: Fluxenergie.nl

 

Contramine:

Ondergrondse opslag van CO2 (CCS) in de noordelijke bodem moet weer bespreekbaar worden gemaakt. Het afgeschoten demonstratieproject, waarbij kooldioxide afkomstig van energiecentrales in de Eemshaven wordt weggestopt in lege gasvelden, verdient een nieuwe kans van de overheid. Dat zegt Lambert Zwiers namens de SER.

Zwiers, onder andere directeur van VNO-NCW Noord, grijpt de gisteren gesloten Green Deal aan om deze wonderlijke bewering naar buiten te brengen.
Hoe zat het ook al weer?

In de Eemshaven zijn twee grote energiecentrales in aanbouw. De gasgestookte centrale van Nuon en de kolencentrale van Essent.

Of laatstgenoemde centrale ooit in werking komt valt te bezien, want Essent zit nog zonder vergunning en de kans dat ze die zullen krijgen is volgens veel bestuurskundigen en juristen uiterst klein.

Deze centrales stoten onder andere grote hoeveelheden CO2 uit (naast de ruim 10.000 kilo zware metalen per jaar, die grotendeels in de omgeving, waaronder de Waddenzee, terecht komen). Ze stoten zelfs zoveel CO2 uit dat Nederland waarschijnlijk niet aan internationale afspraken over het terugbrengen van de uitstoot kan voldoen als de centrales zomaar in werking komen. Om de uitstoot wat te verdoezelen lag er een plan om de CO2 deels af te vangen, te transporteren en vervolgens in lege gasvelden in Groningen, Drenthe en Friesland te pompen.

Dat klinkt mooi, maar CO2 is een ander gas dan aardgas. Expertise bestaat er niet, omdat het om een nieuwe techniek gaat. We hebben dus geen idee of het veilig is. Daarnaast zal de regio met (lichte) aardbevingen te maken krijgen en is er geen draagvlak. En om de CO2 uberhaubt de grond in te pompen heb je ongeveer 20% extra energie nodig.

Ook is onduidelijk wie dat moet betalen. CO2 opslag maakt een centrale zoveel duurder dat het niet meer rendabel is. Nuon en Essent hebben die boot tot nu toe afgehouden, dus waarschijnlijk is het de belastingbetaler die dit experiment uiteindelijk moet betalen. En dat voor een kolencentrale die we niet nodig hebben (we hebben een energieoverschot de aankomende decennia).
Koppigheid van Zwiers en de energielobby

Zwiers stelt dat hij CO2 opslag weer bespreekbaar wil maken. Daarmee zou hij vooral zichzelf, Essent, Enegy Valley en een paar andere bedrijven moeten aanspreken. Co2ntramine heeft meermaals aangegeven met deze partijen in gesprek te willen. Van Zwiers, Essent en al die anderen hebben we daar geen antwoord op gehad. Als hij het bespreekbaar wil maken, dan is hij ten eerste een jaar te laat, maar alsnog welkom.

De minister heeft besloten dat er geen CO2 onder de bodem van de Noordelijke provincies komt. Er ligt nu een plan om dat nu onder de Noordzee te doen. Onder andere om bij Denemarken olie uit een veld te persen en zo nog meer CO2 uit te stoten.

Het wordt tijd dat de fossiele industrie wakker wordt en gaat beginnen aan de transitie naar hernieuwbare energiebronnen. Er liggen tal van rapporten en onderzoeken die aantonen dat Nederland rond 2050 100% op schone energie over kan zijn. Het enige dat daar voor nodig is, is politieke wil en doorzettingsvermogen. Op dit moment zijn we het slome jongetje van de klas. En als het aan Zwiers en Essent ligt blijven we dat.

Bron: Co2tramine.nl

Meer nieuws in deze categorie

Overname en herstart Purified Metal Company (PMC)

Overname en herstart Purified Metal Company (PMC)

We willen graag een belangrijke update met jullie delen. Na een periode van uitdagingen is Purified Metal Company recentelijk overgenomen door vier Noordelijke ondernemers, met ervaring in verschillende sectoren zoals asbestsanering, vastgoed en machinebouw en die...

Lees meer