Sneller elektriciteit bedrijven Eemsdelta

17 dec 2020Nieuws

Vraag naar elektriciteit zal tot 2030 verzevenvoudigen

Nieuwe afspraken tussen Groningen Seaports, provincie Groningen en de netbeheerders Enexis (regionaal) en TenneT (landelijk) moeten ervoor zorgen dat de energietransitie in de Eemsdelta versnelt.

De vier partijen gaan ervoor zorgen dat er eerder vergunningen afgegeven kunnen worden voor aanpassingen aan het elektriciteitsnetwerk in de Eemsdelta en de omliggende regio. Zo moet de verduurzaming van de industrie eerder van de grond komen. Bovendien moet de vlottere vergunningafgifte de regio voor bedrijven aantrekkelijker maken om zich te vestigen. Normaal begint de vergunningaanvraag pas als er een concrete aanvraag ligt voor een aanpassing van het netwerk. TenneT en Enexis gaan de provincie nu tijdig informeren hoe het netwerk zich naar hun verwachting ontwikkelt. De provincie kan zich daardoor voorbereiden op vergunningaanvragen en die eerder honoreren. ,,Dat kan wel twee jaar schelen”, zegt Eefje van Gorp van TenneT.

Door de energietransitie neemt de vraag naar elektriciteit enorm toe. Voor de Eemsdelta en de omliggende regio wordt tot 2030 een verzevenvoudiging verwacht, van 390 megawatt tot 2630 megawatt. „Om de klimaatdoelstellingen te halen, hebben we niet alleen veel duurzame energie nodig, maar ook een nieuw energiesysteem”, zegt de Groningse gedeputeerde Nienke Homan. ,,Het uitbreiden en versterken van het elektriciteitsnetwerk is daarin van groot belang om de industrie te ondersteunen in de verduurzaming van haar bedrijfsprocessen.”

Cas König, ceo van Groningen Seaports: ,,Dit convenant biedt onze industrie meer zekerheid over het tijdig verkrijgen van de benodigde infrastructuur. We zijn blij dat we met deze intensievere vorm van samenwerking tussen overheid, netbeheerders en Groningen Seaports cruciale stappen kunnen zetten voor het halen van de klimaatdoelen. Hiermee houden we ons gebied duurzaam aantrekkelijk voor de op stapel staande investeringen en de vestiging van nieuwe bedrijven.”

Volgens Van Gorp is de Eemsdelta het eerste industriële cluster in Nederland waarover dergelijke afspraken zijn gemaakt. TenneT hoopt, vertelt zij, ook elders in het land tot een soortgelijke werkwijze te komen.

Bron: DvhN.nl

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer

Eemshaven.info golftoernooi 2024

Donderdag 27 juni was de schitterend gelegen golfbaan van de Groningse Golfclub Duurswold de locatie voor het Eemshaven.Info Golftoernooi: Naast het toernooi konden ook aspirant en beginnende golfers deze dag aan de slag bij de golfclinic. De winnaar van het toernooi...

Lees meer