Sneller elektriciteit bedrijven Eemsdelta

17 dec 2020Nieuws

Vraag naar elektriciteit zal tot 2030 verzevenvoudigen

Nieuwe afspraken tussen Groningen Seaports, provincie Groningen en de netbeheerders Enexis (regionaal) en TenneT (landelijk) moeten ervoor zorgen dat de energietransitie in de Eemsdelta versnelt.

De vier partijen gaan ervoor zorgen dat er eerder vergunningen afgegeven kunnen worden voor aanpassingen aan het elektriciteitsnetwerk in de Eemsdelta en de omliggende regio. Zo moet de verduurzaming van de industrie eerder van de grond komen. Bovendien moet de vlottere vergunningafgifte de regio voor bedrijven aantrekkelijker maken om zich te vestigen. Normaal begint de vergunningaanvraag pas als er een concrete aanvraag ligt voor een aanpassing van het netwerk. TenneT en Enexis gaan de provincie nu tijdig informeren hoe het netwerk zich naar hun verwachting ontwikkelt. De provincie kan zich daardoor voorbereiden op vergunningaanvragen en die eerder honoreren. ,,Dat kan wel twee jaar schelen”, zegt Eefje van Gorp van TenneT.

Door de energietransitie neemt de vraag naar elektriciteit enorm toe. Voor de Eemsdelta en de omliggende regio wordt tot 2030 een verzevenvoudiging verwacht, van 390 megawatt tot 2630 megawatt. „Om de klimaatdoelstellingen te halen, hebben we niet alleen veel duurzame energie nodig, maar ook een nieuw energiesysteem”, zegt de Groningse gedeputeerde Nienke Homan. ,,Het uitbreiden en versterken van het elektriciteitsnetwerk is daarin van groot belang om de industrie te ondersteunen in de verduurzaming van haar bedrijfsprocessen.”

Cas König, ceo van Groningen Seaports: ,,Dit convenant biedt onze industrie meer zekerheid over het tijdig verkrijgen van de benodigde infrastructuur. We zijn blij dat we met deze intensievere vorm van samenwerking tussen overheid, netbeheerders en Groningen Seaports cruciale stappen kunnen zetten voor het halen van de klimaatdoelen. Hiermee houden we ons gebied duurzaam aantrekkelijk voor de op stapel staande investeringen en de vestiging van nieuwe bedrijven.”

Volgens Van Gorp is de Eemsdelta het eerste industriële cluster in Nederland waarover dergelijke afspraken zijn gemaakt. TenneT hoopt, vertelt zij, ook elders in het land tot een soortgelijke werkwijze te komen.

Bron: DvhN.nl

Meer nieuws in deze categorie

Tall Ship Guayas uit Ecuador komt  naar DelfSail 2024!

Tall Ship Guayas uit Ecuador komt naar DelfSail 2024!

DelfSail heeft opnieuw een aantal bijzondere tall ships weten vast te leggen. Daaronder Guayas uit Ecuador. Met haar gigantische vlag trekt het schip alle aandacht naar zich toe, in de felle nationale kleuren van Ecuador en met haar de bemanning op de ra’s. Volgens...

Lees meer