Streep door ondergrondse aanleg 380 KV stroomlijn

4 apr 2017Nieuws

Minister Henk Kamp kiest definitief niet voor het deels ondergronds aanleggen van de nieuwe 380 KV hoogspanningslijn tussen Eemshaven en Hoogkerk.

Een pleister op de wonde is dat de regio 19,6 miljoen euro aan compensatiegelden tegemoet kan zien: 4,7 voor schade aan kwetsbare natuur en de rest om de nadelige gevolgen in de directe omgeving van de lijn zo klein mogelijk te houden.

Brief

Het besluit van de minister van Economische Zaken, dat hij gisteren per brief aan de Tweede Kamer meedeelde, leidde tot teleurstelling in de regio. De provincie Groningen, de acht gemeenten waar de ‘stroomsnelweg’ doorheen loopt en de zestien gebiedsorganisaties hebben voortdurend aangedrongen op gedeeltelijke verkabeling.

Daarin werden zij gesteund door een grote meerderheid in de Tweede Kamer. Die sommeerde de minister vlak voor de verkiezingen nog om te kiezen voor deels ondergrondse aanleg. Technisch gezien is dat mogelijk over maximaal 10 kilometer, maar dat kost tussen de 105 en 135 miljoen euro extra.

Teleurgesteld

Ondanks de teleurstelling leggen provincie en gemeenten zich neer bij het besluit van Kamp. Gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) wil voorkomen dat de regio straks helemaal met lege handen komt te staan: ,,Er zijn andere wegen die je nog kunt bewandelen om je gelijk te halen. De kans op succes achtten wij echter klein. Daarbij: we hebben stevig moeten onderhandelen over de hoogte van de compensatie. De minister wilde aanvankelijk niet verder gaan dan 4,7 miljoen alleen voor natuur.’’

Staghouwer zegt dat de regie op deze manier bij de regio zelf blijft. De provincie kan naar eigen inzicht beschikken over de 19,6 miljoen euro, waarvan overigens 2,5 miljoen van de provincie zelf zijn.

Natuur

Omdat de Eemshaven een steeds belangrijker leverancier wordt van elektriciteit, moeten de bestaande 220 en 110 KV hoogspanningsleidingen binnen een paar jaar worden vervangen door een 380 KV-lijn.

De zogeheten Noord-West verbinding, onderdeel van het nieuwe landelijk 380 KV-circuit, volgt grotendeels de route van de al bestaande verbinding. Door aanpassingen wordt het aantal huizen dichtbij de lijn verlaagd van 63 naar 3, maar de lijn doorsnijdt kwetsbare natuur, waaronder weidevogelgebieden.

 

Bron: DvhN.nl

Meer nieuws in deze categorie