Succesvolle bijeenkomst met horecaondernemers

10 mrt 2020Nieuws

Werkzoekenden vinden werk in horeca

Een eerste groep horecaondernemers gaat samenwerken met Werkplein Fivelingo om zo de vraag naar personeel (deels) op te lossen. Die afspraak is vandaag gemaakt tijdens een bijeenkomst van horecaondernemers en vertegenwoordigers van het Werkplein. De werkgevers gaven vrijwel zonder uitzondering aan dat zij nu al medewerkers zoeken. Dit worden er alleen maar meer met het seizoen in aantocht.

De aftrap van de bijeenkomst werd verzorgd door wethouder Annelies Usmany van Appingedam. Zij benadrukte het belang van de samenwerking voor beide partijen. Horecaondernemers kunnen zo hun vacatures gemakkelijker invullen. Het Werkplein kan meer werkzoekenden op deze manier naar betaald werk begeleiden. Zij wees er bovendien op dat het Werkplein voor een goede voorselectie van kandidaten zorgt. Bovendien kunnen de werkgevers rekenen op een sluitende nazorg, zodra iemand is aangenomen. Dit is een van de onderdelen van de nieuwe werkwijze die door Werkplein Fivelingo onlangs is ingevoerd, zo lichtte Paul Bulterman, afdelingshoofd Arbeidsparticipatie, toe. Deze nieuwe werkwijze biedt voor zowel werkzoekenden als voor werkgevers voordelen.

Na afloop van de bijeenkomst in Delfzijl reisden de ondernemers door naar Werkplein Fivelingo in Appingedam. Daar maakten zij kennis met enkele tientallen werkzoekenden. Deze waren vooraf door het Werkplein geselecteerd. Een groot aantal werkzoekenden maakte daar een vervolgafspraak met diverse horecaondernemers voor een baan.

Beide bijeenkomsten werden georganiseerd door Werkplein Fivelingo. Het Werkplein gaat in de komende periode met groepen werkgevers uit de acht meest kansrijke branches afspraken maken over samenwerking. Het doel hiervan is de werkgevers in deze branches effectiever te ondersteunen bij het invullen van vacatures. Voor het Werkplein zelf kan dit een belangrijke bijdrage leveren aan zijn doelstelling: het verlagen van het bestand van werkzoekende bijstandsgerechtigden. Zowel in 2020 als in daaropvolgende jaren. Bij elke bijeenkomst is ook een wethouder uit een van de DAL-gemeenten aanwezig.

Het is de bedoeling dat de reeks van bijeenkomsten wordt afgesloten met een werkconferentie waarop onder andere een groot aantal werkgevers uit de betreffende branches aanwezig zal zijn. Tijdens deze bijeenkomst worden alle gemaakte afspraken gepresenteerd. De staatssecretaris van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, wordt gevraagd bij deze slotbijeenkomst aanwezig te zijn. Daarnaast worden landelijk bekende deskundigen op het gebied van onder andere arbeidsmarktvraagstukken uitgenodigd.

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer