Tennet begint aanleg 380 KV-hoogspanningsverbinding Eemshaven – Vierverlaten

24 mrt 2020Nieuws

De komende weken begint TenneT met de bouw van de 40 kilometer lange nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten (Hoogkerk).  De verbinding vervangt de huidige 220 kV-verbinding en vergroot de transportcapaciteit fors. TenneT verwacht de verbinding in 2023 in gebruik te nemen.

Rekening houden met COVID 19-virus

De eerste werkwegen en werkterreinen worden de komende weken aangelegd in de omgeving van Hoogkerk-Aduard en Oudeschip. Bij de werkzaamheden zullen TenneT en haar aannemers de ontwikkelingen en het beleid met betrekking tot het COVID-19 virus  volgen.

Voorlopig is het de bedoeling om in deze periode te beginnen met de bouw van de funderingen. Uiteindelijk zal de verbinding bestaan uit 121 mastposities. De nieuwe masten bestaan uit 2 pylonen waar de draden (stroomgeleiders, bliksem- en retourgeleiders) in komen te hangen.

Informeren

TenneT en haar aannemers informeren betrokkenen voor en gedurende de werkzaamheden zo veel mogelijk persoonlijk. Ook zijn er voor hen en iedere andere belangstellende meerdere informatiebronnen over de werkzaamheden en het project: een Bouw app, website (eemshaven-vierverlaten380kv.nl), nieuwsbrieven, inloopbijeenkomsten en een informatiecentrum in Eemshaven. (voorlopig gesloten als gevolg van COVID-19).

Sloop overbodige masten

Na de ingebruikname is de bestaande 220 kV-verbinding overbodig. Door de nieuwe 380 kV-verbinding te combineren met een deel van de regionale 110 kV-verbinding tussen Winsum (vanaf Brillerij) en Vierverlaten kan ook  10 kilometer van die verbinding worden afgebroken. Totaal breekt TenneT 50 kilometer bestaande hoogspanningsverbinding af, dat zijn 163 masten.

Hoogspanningsstation

TenneT is al begonnen met het uitbreiden van hoogspanningsstation Vierverlaten voor het 380 kV-transport.

Landschappelijke maatregelen

Op het vastgestelde inpassingsplan voor de nieuwe verbinding is een aantal beroepen ingediend.  In een tussenuitspraak heeft de Raad van State gevraagd om het concretiseren van  de landschappelijke maatregelen. De provincie Groningen en TenneT hebben daarom het landschapsplan aangepast. Dat gewijzigde plan is inmiddels vastgesteld door de minister van Economische Zaken en Klimaat en voorgelegd aan de Raad van State en de appelanten

Meer nieuws in deze categorie

Tall Ship Guayas uit Ecuador komt  naar DelfSail 2024!

Tall Ship Guayas uit Ecuador komt naar DelfSail 2024!

DelfSail heeft opnieuw een aantal bijzondere tall ships weten vast te leggen. Daaronder Guayas uit Ecuador. Met haar gigantische vlag trekt het schip alle aandacht naar zich toe, in de felle nationale kleuren van Ecuador en met haar de bemanning op de ra’s. Volgens...

Lees meer