Turbines op dijk splijten waterschap

4 apr 2016Nieuws

 Waterschap Noorderzijlvest is tot op het bot verdeeld over de plaatsing van windturbines op de zeekering.

Dat is slecht nieuws voor energiebedrijf RWE, dat molens op de dijk langs de waddenkust wil zetten. Een poging van het dagelijks bestuur om alvast een weg te banen voor drie windmolens op de Oostpolderdijk tussen de Eemshaven en Delfzijl liep vorige week op niets uit. Het schap wil de zeekering voor 2020 aardbevingsbestendig maken. Om aan de slag te kunnen moet het zijn zegen geven aan het provinciaal inpassingsplan. Daarin is ruimte gereserveerd voor windmolens op de dijk.

Het algemeen bestuur, dat de dagelijkse leiding van Noorderzijlvest controleert, leek het plan in meerderheid te willen steunen. Totdat enkele kritische partijen in de gaten kregen dat die steun de plaatsing van turbines inhoudt en hun komst kan versnellen. Tegenstanders betwijfelen of een dijk met daarop 150 meter hoge turbines wel bestand is tegen een zware beving.

Teruggefloten

Al eerder noemde Douwe Hollenga (CDA) windmolens langs de kust ontsierend en een werelderfgoed als het Waddengebied onwaardig. Waarom fors investeren in natuurbehoud en economische ontwikkeling, om vervolgens dit sieraad te verkwanselen? Tijdens de bestuursvergadering eiste Hollenga dat het algemeen bestuur het laatste woord heeft als het om windmolens gaat.

Portefeuillehouder Eisse Luitjens werd vorige week tijdens een vergadering teruggefloten en ging na een schorsing overstag. Hij onderkent dat een meerderheid in het algemeen bestuur de windmolenkwestie niet uit handen wil geven. Tijdens de schorsing bleek bovendien dat de steun van zijn collega’s in het dagelijks bestuur op zijn zachtst gezegd niet overweldigend is.

Emmapolderdijk

Op de achtergrond speelt nog iets anders. Een jawoord tegen turbines op de Oostpolderdijk zou ook de komst van windmolens op de Emmapolderdijk ten westen van de Eemshaven dichterbij brengen. Immers: gelijke monniken, gelijke kappen. De situatie bij de Emmapolderdijk is ingewikkeld. RWE, Nuon en boeren voeren een gevecht om grondposities en ontwikkelkansen en zitten elkaar in de weg.

Luitjens zegde toe dat er geen afspraken worden gemaakt of contracten worden ondertekend met windenergieproducenten zonder dat het algemeen bestuur daar iets van weet. Sterker nog, voor windmolens op de dijk moet hij met een apart voorstel komen. Het algemeen bestuur moet dan maar aangeven of ze het voorstel omarmt danwel afschiet.

 

Bron: DvhN.nl

Meer nieuws in deze categorie