Vergunning vijf nieuwe windparken in Delfzijl en Eemshaven

13 sep 2017Nieuws

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft voor vijf windparken in Delfzijl en de Eemshaven een omgevingsvergunning verleend.

Hiermee is een belangrijke stap gezet voor het vervolgtraject, namelijk de bouw van de windparken. Het gaat hier om de windparken in het gebied Delfzijl (Oosterhorn, Geefsweer, Delfzijl Uitbreiding Zuid) en om windparken in het gebied Eemshaven: Oostpolder en Oostpolderdijk. Samen zijn de parken goed voor ongeveer 300 megawatt. Daarmee heeft de provincie een grote stap gezet op weg naar de afspraak met het Rijk in 2020 855,5 megawatt aan windenergie op land mogelijk te maken.

Voor alle windparken wordt een gebiedsfonds opgezet, waarbij de ontwikkelaars geld storten in een fonds voor de omgeving. Binnen het windpark Oostpolder worden twee dorpsmolens ontwikkeld. Deze dorpsmolens worden deels gefinancierd vanuit het provinciaal revolverend fonds. Daardoor kunnen de direct omwonenden financieel participeren zonder er zelf in te investeren. Dat is uniek in Nederland. De organisatie die het windpark Geefsweer exploiteert, verhoogt de bijdrage aan het gebiedsfonds. Daarnaast krijgen de direct omwonenden van windpark Delfzijl Uitbreiding Zuid een jaarlijkse bijdrage. Zowel de Welstandscommissie als de Commissie Milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft voor genoemde windparken een positief advies afgegeven.

De provincie heeft met het Rijk afgesproken dat alle windparken in 2020 in werking zijn en stroom leveren aan het elektriciteitsnet.

 

Bron: Eemsbode.nl

Meer nieuws in deze categorie

Nieuwe fabrieken Chemiepark

Nieuwe fabrieken Chemiepark

Zowel BioBTX als DBG Bio Energy willen een nieuwe fabriek op Chemiepark II bouwen. Beide fabrieken richten zich op het verwerken van afval, dat nu nog verbrand wordt, tot hoogwaardiger grondstoffen. Ze samen leveren zo’n 100 arbeidsplaatsen op. Het bedrijf BioBTX wil...

Lees meer