Waddenfonds steekt bijna 27 miljoen in Eemsdeltagebied

29 jun 2016Nieuws

 Het Waddenfonds investeert 23,6 miljoen euro in het ecologisch gezond maken van het Eems-Dollardgebied. Daarnaast gaat er nog eens 3,2 miljoen euro naar het Marconiproject in Delfzijl.
De Eems-Dollard verkeert op dit moment als monding van de rivier de Eems in slechte staat. Dat is het gevolg van indijking, stuwen en sluizen. Karakteristieke overgangen tussen Waddenzee en land zijn door de jaren heen verdwenen en het gebied slibt dicht.

 

Vitale kust
Het programma 'Vitale kust' van de provincie moet dit gaan veranderen. Zo worden er tussen de Eemshaven en Delfzijl nieuwe dijkconcepten getest, die bij gebleken succes ook op andere plekken kunnen worden toegepast.

Het programma kost in totaal zo'n 34 miljoen euro, het Waddenfonds neemt daar dus het leeuwendeel van voor zijn rekening.

 

Delfzijl
Het Waddenfonds investeert daarnaast 3,2 miljoen euro in het Marconiproject in Delfzijl. Daarbij wordt de kuststrook van Delfzijl vernieuwd. Zo komt er een boulevard voor fietsers en voetgangers, wordt het zandstrand verbreed en wordt de zeekering versterkt.

Verder komt er een betere verbinding tussen de binnenstad van Delfzijl en de Waddenzee.

 

Impuls
Volgens voorzitter Klaas Kielstra van het Waddenfonds zijn de projecten een impuls voor de ecologie en economie in het Waddengebied: 'Met deze plannen zetten wij in op duurzame energie, duurzame werkgelegenheid en duurzame natuurontwikkeling in het Waddengebied.'

Bron: RTVNoord.nl

Meer nieuws in deze categorie