Waterstofproducent Lhyfe gaat waterstoffabriek ontwikkelen in Delfzijl

7 okt 2022Nieuws

Waterstofproducent Lhyfe gaat in Delfzijl een waterstoffabriek met een capaciteit van 150 megawatt bouwen. Deze fabriek wordt gevoed door offshore windkracht.

“Delfzijl is een ideale locatie voor de productie van duurzame groene waterstof omdat het direct toegang heeft tot hernieuwbare energie van de offshore windenergiecentrales die voor de kust liggen. Groningen is een van Europa’s voorlopers als het gaat om de energietransitie. Het doel van de regio is om de leidende waterstofvallei van Noordwest-Europa te worden en een complete waardeketen op te bouwen van productie, opslag en transport van groene waterstof. We ondersteunen deze ontwikkeling volledig en zijn er trots op deel uit te maken van de reis”, aldus Luc Grare, hoofd Centraal- en Oost-Europa bij Lhyfe.

Delfzijl is de thuisbasis van een belangrijke industriële en chemische industrie en is al een grootverbruiker van waterstof als chemische grondstof. Die behoefte zal in de toekomst aanzienlijk toenemen. Lhyfe zal bedrijven kunnen ondersteunen bij hun inspanningen om koolstofarmer te worden door hen hernieuwbare groene waterstof te leveren met behulp van hernieuwbare elektriciteit uit de regio in combinatie met het elektrolyseproces.

“Hernieuwbare groene waterstof als energiedrager zal het transport van offshore opgewekte energie door het land ondersteunen, waardoor een toch al overbelast elektriciteitsnet wordt verlicht. Hierdoor zal de fabriek in Delfzijl in Lhyfe groene waterstof kunnen leveren in heel Nederland, maar ook aan potentiële afnemers in Duitsland en andere aangrenzende landen”, aldus Grare.

Nederland wil een van Europa’s voortrekkerslanden zijn op het gebied van groene waterstof en een waterstofruggengraat uitrollen door het hele land. In de nabije toekomst zal een oude zoutcaverne worden omgebouwd om waterstof op te slaan langs de ruggengraat om een ​​gestage stroom groene waterstof naar de industriële gebruikers te verzekeren in het geval dat er dagen dat hernieuwbare energie niet beschikbaar is.

Lhyfe werkt aan een snelle opmars van de groene en hernieuwbare waterstofmarkt in veel Europese landen. Het heeft de ambitie om een ​​toonaangevende Europese groene en hernieuwbare waterstofproducent te worden, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 3 GW in 2030. Om dit doel te bereiken, zet het bedrijf gedecentraliseerde waterstofecosystemen van verschillende fabrieksgroottes in heel Europa op – inclusief het Delfzijl-project. Het bedrijf zet ook nieuwe standaarden in de offshore waterstofsector, door op 22 september ’s werelds eerste proefproject voor de productie van hernieuwbare groene waterstof in te huldigen.   De uitvoering van het project is afhankelijk van het verkrijgen van de vereiste exploitatievergunningen en bouwvergunningen, evenals een financiële investeringsbeslissing.

Over Lhyfe
Lhyfe, opgericht in Nantes in 2017, produceert en levert groene waterstof voor mobiliteit en industrie. De productie-installaties en commerciële pijplijn zijn ontworpen om groene waterstof in industriële hoeveelheden te leveren en maken deel uit van een deugdzaam energiemodel dat het milieu ten goede komt. Het bedrijf is lid van France Hydrogène en van Hydrogen Europe.

Lhyfe heeft in de tweede helft van 2021 zijn eerste industriële productielocatie voor groene waterstof ingehuldigd. Het bedrijf heeft momenteel een commerciële pijpleiding die een totale productiecapaciteit van 9,8 GW vertegenwoordigt in 2030. Een in 2019 gestart offshore onderzoeksprogramma moet ook leiden tot de start van een test fase in reële omstandigheden voor ’s werelds eerste drijvende elektrolyser gekoppeld aan een drijvend windpark gepland voor september 2022.

 

Bron: Eemskrant.nl

 

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer