Werkplein Fivelingo behaalt als eerste organisatie in Noord-Nederland trede 3|30+ op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

21 feb 2018Nieuws

Socialer Ondernemen

Werkplein Fivelingo voert de Participatiewet uit voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

Werkplein Fivelingo heeft drie locaties in Appingedam en Delfzijl. De inzet van Werkplein Fivelingo om werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu beloond met het behalen van trede 3|30+ op het PSO-keurmerk. Zij zijn de eerste in Noord-Nederland die zo hoog scoort op het PSO-keurmerk

Bestuurders van Werkplein Fivelingo, de wethouders Annalies Usmany (Appingedam), Bé Schollema (Loppersum) en Meindert Joostens (Delfzijl) kregen op 21 februari jl. het PSO-certificaat uitgereikt uit handen van Marian Knuijsting, mede-initiatiefnemer PSO & bestuurder PSO-Nederland.

Meindert Joostens, voorzitter van het bestuur: “Als fusie-organisatie SW-SD zijn wij er trots op dit certiicaat (PSO-30+) als eerste in Noord-Nederland te hebben behaald. Behalve dat wij ons hiermee bij aanbestedingen kunnen profileren, vervullen wij hiermee ook een voorbeeldrol voor sociale ondernemingen in de regio. Wij hopen dat we veel bedrijven hiermee enthousiasmeren.”

Realiseren van werk

Werkplein Fivelingo zet zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt en helpt iedereen die kan werken met het vinden van werk of een opleiding. Dit doen zij door het realiseren van (aangepast) werk binnen en buiten hun bedrijf en het aanbieden van vacatures, opleidingstrajecten, workshops en trainingen. Om dit te bereiken werkt Werkplein Fivelingo samen met werkgevers, sectorale organisaties en onderwijsinstellingen die kansen bieden aan werkzoekenden. Daarnaast bieden zij inkomensondersteuning aan mensen met een laag inkomen. In Appingedam faciliteert Werkplein Fivelingo opleidingsplekken, werkveiligheid en een zinvolle dagbesteding aan ongeveer 450 mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Zij voeren opdrachten uit voor overheden, bedrijven en ar2culieren in de regio, zoals groenonderhoud, wasservice en assemblagewerkzaamheden.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer