Windparken op zee goedkoper dan gedacht

14 dec 2016Nieuws

De opmars van windparken op zee lijkt niet te stuiten, nu die steeds goedkoper elektriciteit kunnen produceren.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken gunde eergisteren handen wrijvend de bouw van het tweede grote windpark dat voor de kust van Zeeland wordt gebouwd aan een consortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi-dochter DGE. Hij had erop gerekend de eerste jaren van exploitatie van het windpark te moeten subsidiëren met een bedrag van maximaal vijf miljard euro, maar dat is 300 miljoen euro geworden.

Subsidie

De bewindsman denkt dat het moment nabij is dat windenergie op zee kan concurreren met energie die met fossiele brandstoffen wordt geproduceerd. Het rijk subsidieert het verschil tussen de (fluctuerende) marktprijs en de kosten van de door windmolens geproduceerde elektriciteit. Het consortium berekent 5,45 cent per kilowattuur. Ter vergelijking: een kolencentrale maakt stroom voor gemiddeld 4 cent per kilowattuur.

Het windpark Gemini dat zo’n 50 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog wordt gebouwd, mag nog op een prijs van ruim 17 cent rekenen. Daarbij dient te worden aangetekend dat de investeerders in Gemini zelf de kabelverbinding met het land moesten betalen. Voor de nieuwe windparken verzorgt netbeheerder Tennet de verbinding met het vasteland.

Productievere turbines

Dat windenergie van zee steeds goedkoper wordt, heeft een aantal oorzaken: de turbines worden productiever en maritieme aannemers hebben steeds meer gespecialiseerde schepen waarmee ze de parken efficiënter kunnen bouwen en onderhouden.

In totaal moeten er voor de Hollandse kust in 2023 vijf nieuwe windparken in bedrijf zijn die elk 700 megawatt zullen opwekken. Daarmee kunnen in totaal vijf miljoen huishoudens van elektriciteit worden voorzien.

Meer werk

De provincie Groningen stak eergisteren zijn hand op om nog eens duidelijk te maken hoe geschikt het gebied boven de Waddeneilanden is voor windmolens. Het hoopt dat het gebied in beeld komt als de vijf windparken voor de Hollandse kust zijn aanbesteed. De zee is er ondiep, het waait er loeihard en het is er qua scheepvaart lang niet zo druk als in de zee nabij wereldhaven Rotterdam. Meer windmolens kan de Eemshaven als uitvalsbasis voor de bouw en het onderhoud van de windmolens nog meer werk opleveren.

De oproep van Groningen zal Kamp niet nieuw in de oren hebben geklonken. Al een jaar of zes probeert een lobby rond het platform Energy Valley de zee boven het Waddengebied te kandideren voor nog veel meer offshore wind.

Nog 2000 turbines

Naast Gemini (150 molens met een gezamenlijk vermogen van 600 megawatt) zou er ruimte zijn voor misschien nog wel 2000 turbines, goed voor een vermogen van 8000 megawatt. Probleem is dat de luchtmacht in dat deel van de Noordzee een oefengebied heeft.

Directeur Harm Post van Groningen Seaports Groningen schetste onlangs in een interview nog eens hoe belangrijke offshorewind voor de Eemshaven is. Vanuit de haven Post zijn al 2.500 windmolens verscheept .

Elf parken maken gebruik van de faciliteiten in de Noord-Groningse haven. Gisteren maakte de Buss Orage Blue Terminal bekend de opslag en het transport te gaan verzorgen van de onderdelen van de 54 windmolens van het nieuwe Duitse windpark Nordsee One.

Bron: dvhn.nl

Meer nieuws in deze categorie