Nieuwsbrief Peutz

In onze snel veranderende samenleving speelt duurzaamheid van de woon- en werkomgeving een steeds grotere rol. Het klimaat verandert, het energieakkoord vereist een zorgvuldiger gebruik van energie en de omschakeling op andere energiebronnen (energietransitie). In deze speciale uitgave van Peutz Actueel leest u waar onze adviseurs u bij kunnen helpen.

04 juni 2019