RWE

text[==>>]

Energiecentrale Eemshaven

Essent en RWE bouwen een energiecentrale in de Eemshaven. Deze hypermoderne centrale, die op poederkool en biomassa draait, moet in 2013 gereed zijn. De centrale, kan dan twee miljoen huishoudens in Nederland voorzien van betrouwbare stroom. Ook wordt de centrale gereed gemaakt om in de toekomst CO2 af te vangen. RWE, het moederbedrijf van Essent, doet internationaal op grote schaal onderzoek naar deze technieken.


Hypermodern

De centrale zal 1600 megawatt (MW) schone en verantwoorde elektriciteit leveren. Deze elektriciteit wordt opgewekt uit vermalen steenkool en biomassa. De hypermoderne technieken zorgen voor een aanzienlijke vermindering van de emissies en daarmee ook voor een veel lagere belasting van de omgeving. Omdat de steenkool eerst wordt vermalen tot poeder, verbrandt het volledig en blijven er minder reststoffen over. Alle rookgassen die wel overblijven worden gefilterd en gereinigd. Hierdoor komen er veel minder stoffen in de lucht dan bij oude kolencentrales. De emissies blijven onder de wettelijke normen.


Steenkool en biomassa

Naast poederkool wordt een substantieel percentage biomassa bijgestookt dat bestaat uit o.a hout en/of houtsnippers. De biomassa zorgt voor een vermindering van de CO2 uitstoot en draagt bij aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen.


Rendement

De centrale zal het hoogste rendement tot nu kennen, namelijk 46%. De huidige centrales in Nederland hebben een gemiddeld rendement van 36%. Een hoger rendement betekent ook minder CO2 uitstoot, spaart brandstof en geeft minder reststoffen.

Voor meer informatie: klik hier

 

Nieuwsbrief RWE/Essent juni 2013

 

Nieuwsbrief RWE/Essent maart 2013

 

Nieuwsbrief RWE/Essent december 2012

 

Nieuwsbrief Essent februari 2012

 

Nieuwe vestigingsmanager Eemshaven


Jim Haggan heeft uitgebreide ervaring als vestigingsmanager van diverse energiecentrales in Engeland, Tsjechië en Turkije en is vanaf 1 juli jl de nieuwe vestigingsmanager in de Eemshaven.

Volgens de nieuwe vestigingsmanager zijn sterke relaties met werknemers, partners en key stakeholders van groot belang bij het managen van een energiecentrale: “I am looking forward to this engagement as the project progresses.”