Benk Advocaten: Terugblik op de WWZ tot nu toe

25 jan 2019Service

Terugblik op de WWZ tot nu toe

Onder de WWZ zijn nieuwe procedures en ontslaggronden ingevoerd.  Na een half jaar valt al het nodige op te merken over de nieuwe procedureregels, nieuwe ontslaggronden en berekening van vergoedingen.

Rechtbank, sector Kanton

Bij de kantonrechter zijn de volgende ontwikkelingen te melden:

  Strikte scheiding ontslaggronden:

In de WWZ zijn vast omschreven ontslaggronden ingevoerd. De kantonrechter laat geen stapeling van ontslaggronden (meer) toe. Een ontbindingsverzoek kan weliswaar op meerdere gronden zijn gebaseerd, maar elke grond moet op zichzelf een ontslag kunnen rechtvaardigen.  Ook de restgrondslag “andere gronden” kan niet als een vergaarbak van omstandigheden oor een ontslag worden gebruikt.

 

   Voorwaardelijk ontbindingsverzoek?

Bij een ontslag op staande voet vroeg de werkgever voor de invoering van de WWZ de kantonrechter (altijd) de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden. Hij diende dit verzoek in om, voor het geval het ontslag op staande voet ongeldig bleek te zijn, de arbeidsovereenkomst toch te (laten) eindigen. Onder de WWZ blijkt dat kantonrechters daar niet zonder meer in meegaan.  Er zijn kantonrechters die oordelen dat de werkgever geen belang meer heeft bij een voorwaardelijk ontbindingsverzoek (rechtbank Den Haag), als het verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet is afgewezen. En er zijn rechters die het tegenovergestelde beslissen (rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen).

   Hoogte billijke vergoeding

Bij een ontslag kan een kantonrechter naast een transitievergoeding ook een billijke vergoeding toekennen. Daarvoor is ruimte als de werkgever een ernstig verwijt kan worden gemaakt van de ontbinding. Ook over de hoogte van deze billijke vergoeding oordelen rechters op ongelijke wijze.  Er zijn uitspraken waarin de kantonrechter een duidelijke link legt tussen de mate van verwijtbaarheid en de hoogte van de vergoeding, maar er zijn ook rechters die bijvoorbeeld aansloten bij het gemis aan (pensioen)inkomsten, zoals de kantonrechter Rechtbank Amsterdam.

UWV

Bij de ontslagroute via het UWV is het van belang om goed te letten op de beleidsregels die inmiddels zijn ingevoerd, bij een ontslag op economische gronden of bij langdurige ziekte. Het UWV heeft hierover in januari 2016 de Uitvoeringsregels uiteen gezet:  Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

 

Met de uiteenlopende wijze waarop rechters de nieuwe wet toepassen is het dus van groot belang om scherp te blijven. In april organiseren wij bij BENK Advocaten een derde bijeenkomst over de WWZ met een terugblik op het afgelopen jaar. Daar kunt u zaken naar voren brengen waar u tegen aan gelopen bent. Wij zullen uiteraard ook weer enkele belangrijke aandachtspunten belichten. Heeft u in de tussentijd al vragen, neemt u dan gerust contact op met mr. Lars van Dijk of mr. Ben Kievitsbosch.

Meer nieuws in deze categorie

GroBusiness – Route2Market

Wij van GroBusiness, organiseren op dinsdag 12 april ons allereerste live GroBusiness café voor MKB in Stad en Ommeland. Tijdens het café gaan we in op de Route2Market, het nut én de noodzaak van een gestructureerde marktbenadering, versterkt door het snel...

Lees meer
S&S Systems internationaal met Andon-bord

S&S Systems internationaal met Andon-bord

S&S Systems heeft een revolutionair multi-level, interactief Andon-bord afgeleverd voor procesoptimalisatie bij Emerson. Emerson Automation Solutions, onderdeel van het wereldwijde Emerson Inc., is een wereldwijd Fortune 500 productiebedrijf dat technologie en...

Lees meer