Online aan tafel met Waterschap Noorderzijlvest!

29 jan 2021Service

Noorderzijlvest nodigt zijn partners, ondernemers en inwoners uit om online aan tafel aan te schuiven. We organiseren drie compacte digitale sessies op 8, 15 en 16 februari tussen 18.30 en 20.00 uur. Het waterschap wil iedereen de mogelijkheid geven mee te praten over de vele facetten van water in de eigen leefomgeving.
Juiste focus op elk gebied
Tijdens de sessies voor drie verschillende gebieden vertelt het waterschap meer over de manier waarop het totale werk aan water voor de komende jarenvorm krijgt. Veel van het werk dat Noorderzijlvest uitvoert, ligt wettelijk vast of er zijn al eerder afspraken over gemaakt. Voor sommige gebieden wil het waterschap heel graag in gesprek met mensen over hun eigen leefomgeving om samen te bepalen of we de juiste focus voor dat specifieke gebied voor ogen hebben.Deze sessies zijn daarvoor de uitnodigende aftrap.
Werken aan schoon en gezond oppervlaktewater
Deze online sessies zijn ook bedoeld om in gesprek te gaan over de manier waarop Noorderzijlvest de normen uit de Europese Kaderrichtlijn Water wil halen. Deze normen beogen het realiseren van schoon en gezond oppervlaktewater. De laatste planperiode waarin die doelen gehaald moeten worden start vanaf 2022 en loopt door tot 2027. In het gebied liggen 15 waterlichamen die het waterschap aan de normen wil laten voldoen. Voor het Lauwersmeer en het Paterswoldsemeer (2van de 15 waterlichamen)lopen overigens al gesprekken met de omgeving. De aandacht in deze online sessies gaat dus vooral uit naar de andere waterlichamen.Er ligt een ontwerp maatregelenpakket klaar. Voordat de provincies Groningen en Drenthe dat pakket later in het komende voorjaar formeel ter inzage leggen,wil het waterschap graag toetsen of de ideeën die er nu liggen, aansluiten bij de mogelijkheden in de omgeving. Het waterschap is opzoek naar reële en kansrijke mogelijkheden om de waterkwaliteit verder te verbeteren: in de landbouw, in de afvalwaterketen, in de natuur en inde recreatieve sector.
Beheer en onderhoud in het veld
Het dagelijkse zichtbare werk van het waterschap levert soms vragen op. Bijvoorbeeld:Waarom onderhouden we op sommige plekken watergangen en oevers regelmatig en doen we dat op andere plekken minder vaak? Hoe natuurlijk is onze manier van onderhouden? Deze en andere aspecten licht het waterschap graag toe. Vragen en opmerkingen van het publiek zijn natuurlijk welkom.
Aanmelden
Iedereen die betrokken is bij water in de eigen leefomgeving, als inwoner of als professioneel betrokkeneis welkom om aan te schuiven. Aanmelden kan via deze link.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor één of meer sessies voor deze gebieden:

Maandag 8 februari: gemeenten NoardEast Fryslân, Het Hogeland en Eemsdelta

Maandag 15 februari: gemeenten Westerkwartier en Groningen

Dinsdag 16 februari: gemeenten Tynaarlo, Midden-Drenthe en Noordenveld

We praten na deze online sessies graag door met belangstellenden over deze verschillende onderwerpen op nieuwe online momenten in februari en maart

Meer nieuws in deze categorie

Welke (facilitaire) opleiding past bij mij?

Welke (facilitaire) opleiding past bij mij?

Als professional wil je in ontwikkeling blijven. Toch is het niet altijd makkelijk om de stap naar een opleiding écht te zetten. Een van de belemmeringen is de keuze van de juiste facilitaire opleiding. Een opleiding die goed past bij je werk, ervaring en interesses....

Lees meer
Gebouwbeheer 1

Gebouwbeheer 1

Gebouwbeheer gaat veel verder dan goed zorgen voor het gebouw waarin jij en je collega’s werken. Het is een afgeleide van de visie en de doelstellingen van je organisatie. Voor facilitair medewerkers is het de uitdaging om de belangen van de organisatie en medewerkers...

Lees meer