Voorontwerp spoorlijn Roodeschool-Eemshaven

In dit filmpje wordt uitleg gegeven over de plannen voor de spoorlijn tussen Roodeschool en de Eemshaven.

29 november 2015