Disclaimer

text[==>>]

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Eemshaven.info BV met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Eemshaven.info BV verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Eemshaven.info BV en klanten van Eemshaven.info BV worden aangeboden.

Wijzigingen in de aanwezige content kunnen zonder voorafgaande mededeling door Eemshaven.info BV worden aangebracht.

Eemshaven.info BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

Eemshaven.info BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Eemshaven.info opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Eemshaven.info BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Eemshaven.info BV niet aansprakelijk voor informatie en/ of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Eemshaven.info BV worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Eemshaven.info BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Eemshaven.info BV worden onderhouden wordt afgewezen.