ECH

Toen Energie Consult Holland BV in 1994 werd opgericht was de markt voor keuringsinstanties nog voorbehouden aan één keuringsinstantie.  De oprichters van Energie Consult Holland (ECH-Groep) waren zich goed bewust van het feit dat dit een overgangssituatie betrof waarbij de keuringsmarkt zou verschuiven van een volledige door de overheid uitgevoerde taak naar wat het nu is; een taak waar de overheid de rol heeft van toezichthouder op de uitvoerende partijen.

Van de oprichting in 1994 tot het moment dat in de Staatscourant de eerste aanwijzingen onder het nieuwe regime werden gepubliceerd zitten nog 5 jaar. ECH-Groep was een van de eerste door de Nederlandse overheid aangewezen en in de EU aangemelde keuringsinstanties. En ECH-Groep heeft de afgelopen 30 jaar onafgebroken invulling gegeven aan die publieke taak.

De bedrijfsnaam is terug te voeren naar de beginjaren waarin het voornaamste deel van de bedrijfsomzet gegenereerd moest worden met geven van technische adviezen op het gebied van energie en milieu.  Maar met het formaliseren van de inspectie- en keuringsactiviteiten van ECH-Groep is nadrukkelijk afscheid genomen van advisering dat raakvlakken heeft met de keuringsactiviteiten.

In die begin jaren als keuringsinstantie heeft ECH-Groep zich gemanifesteerd in het verschaffen van duidelijkheid hoe om te gaan met de keuringsstatus van ammoniak koelinstallaties. Er bleek veel behoefte aan die duidelijkheid zowel bij gebruikers als installateurs en vergunningverleners. Het is die ervaring die heeft geleid tot de keuringsinstantie die ECH-Groep nu is en ook wil zijn, namelijk een combinatie waarin bevoegdheden worden gecombineerd met vriendelijkheid zonder deze te laten conflicteren.  Dat was in de beginjaren een spanningsveld en dat is het nu nog steeds. Maar het is een uitdaging die wij blijven aangaan omdat het een kernwaarde van ons bedrijf is.

Waar gaan we naar toe

We gaan met een nieuw logo en een nieuwe naam ECH-Groep ons duidelijk positioneren als Certificeringsinstantie met core business in inspectie- en keuringen van drukapparatuur.

Wij hebben de overtuiging dat met wat wij te bieden hebben, de ECH-Groep nog verder zal groeien in omvang en in het dienstenpakket. De interne kracht die ECH heeft is hier primair verantwoordelijk voor. Maar daarnaast zijn de maatschappelijke ontwikkelingen zodanig dat er een verlangen is naar meer onafhankelijk en betrouwbaar toezicht, meer inzicht en meer duidelijkheid. Om daar invulling aan te geven is de ECH-Groep bij uitstek geschikt.

Als gevolg van deze ontwikkeling zijn wij in staat om ook kennis te delen. Dat doen wij al, maar u kunt ons aanspreken voor het geven van cursussen, het verstrekken van informatie en het vergroten van competenties bij personeelsleden. Onze verwachting is dat de ECH-Groep hier nog een aanzienlijke ontwikkeling gaat doormaken. Doe je mee?