Federale Directie Vaarwegen en Scheepvaart en Rijkswaterstaat intensiveren

8 okt 2015Nieuws

De president van de Generaldirektion Wasserstraβen und Schifffahrt (Federale Directie Vaarwegen en Scheepvaart), Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, en de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Ir. Sieben Poel, hebben vandaag een overeenkomst ondertekend op het gebied van het toekomstige onderhoud van de vaarweg Eemshaven-Noordzee.

In de overeenkomst zijn de uniforme uitgangspunten vastgelegd voor het onderhoud van de vaarweg van de Eems en de daarin uit te voeren peilingen. Voor het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden op het traject Eemshaven–Noordzee wordt Nederland verantwoordelijk.

Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, president van de Federale Directie Vaarwegen en Scheepvaart: „Door de vastlegging van uniforme veiligheids- en kwaliteitseisen en onze nauwe internationale samenwerking zorgen wij samen voor een veilige vaarweg in de Eems, die voldoet aan de eisen van de scheepvaart.“

Ir. Sieben Poel, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland: “We verruimen de vaarweg Eemshaven-Noordzee zodat grotere schepen de Eemshaven veilig kunnen aandoen, maar door rekening te houden met de natuurlijke ligging en diepte van de huidige vaarweg Eemshaven-Noordzee baggeren we zo min mogelijk. Door het bundelen van elkaars kennis en kunde, leidt deze samenwerking tot optimaal beheer van de vaarweg.”

Aanleiding voor het ondertekenen van de overeenkomst zijn een in 2014 getekend verdrag inzake het gebruik en beheer van de territoriale zee in het gebied van 3 tot 12 zeemijlen, en het inmiddels goedgekeurde Tracébesluit Verruiming Vaarweg Eemshaven-Noordzee. Hierdoor was het nodig nieuwe afspraken te maken over het onderhoud en het beheer van de vaarweg.
Achtergrond

In het Memorandum of Understanding (MoU) staan concrete afspraken over het onderhoud van de vaarweg en de uitwisseling van de gegevens over de diepte ervan. Volgens het Eems-Dollardverdrag uit 1960 is Duitsland verantwoordelijk voor de hoofdvaarweg. Vanwege het feit dat de grootste schepen nu naar de Eemshaven varen, wordt Nederland c.q. Rijkswaterstaat vanaf de start van de verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee verantwoordelijk voor het op diepte houden van dit tracé. Om de bereikbaarheid van havens zoals Emden te optimaliseren, wordt aan weerszijden op de rechte stukken langs de verruimde vaarweg een passeerstrook gerealiseerd. Hierdoor kunnen sneller varende schepen, met name autocarriers met bestemming Emden, de grote diepliggende schepen passeren.

Duitsland en Nederland werken sinds het midden van de vorige eeuw samen om een veilige doorvaart van de scheepvaart in het Eems-Dollardgebied te waarborgen.

Bron: Rijkswaterstaat.nl

Meer nieuws in deze categorie

13 december Nederland – Japan innovatieforum

13 december Nederland – Japan innovatieforum

Woensdag 13 december komt een delegatie van Japanse chemiebedrijven op bezoek in Delfzijl. In de middag organiseren we samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Chemport Europe en NVNOM een Nederland - Japan Innovatie Forum. Het Nederland - Japan...

Lees meer
Verslag netwerkbijeenkomst 11 november 2023

Verslag netwerkbijeenkomst 11 november 2023

In de Eemsdeltahal in Delfzijl vond op zaterdag 11 november jl. de netwerkbijeenkomst plaats over ‘De economie van Noorden” en het belang van ondernemers daarbij. Op het podium waren Micky Adriaansens (demissionair minister van Economie en Klimaat), Roelien Kamminga...

Lees meer
IJzeren toekomst gloort voor PMC

IJzeren toekomst gloort voor PMC

Op de plek van schrootverwerker Purified Metal Company (PMC) en Aldel in Farmsum moet een keten van bedrijven komen die op basis van ijzerpoeder volledig circulaire energie kan leveren. De initiatiefnemers, Iron+, hebben vrijdag een bod neergelegd bij de curator van...

Lees meer