Federale Directie Vaarwegen en Scheepvaart en Rijkswaterstaat intensiveren

8 okt 2015Nieuws

De president van de Generaldirektion Wasserstraβen und Schifffahrt (Federale Directie Vaarwegen en Scheepvaart), Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, en de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Ir. Sieben Poel, hebben vandaag een overeenkomst ondertekend op het gebied van het toekomstige onderhoud van de vaarweg Eemshaven-Noordzee.

In de overeenkomst zijn de uniforme uitgangspunten vastgelegd voor het onderhoud van de vaarweg van de Eems en de daarin uit te voeren peilingen. Voor het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden op het traject Eemshaven–Noordzee wordt Nederland verantwoordelijk.

Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, president van de Federale Directie Vaarwegen en Scheepvaart: „Door de vastlegging van uniforme veiligheids- en kwaliteitseisen en onze nauwe internationale samenwerking zorgen wij samen voor een veilige vaarweg in de Eems, die voldoet aan de eisen van de scheepvaart.“

Ir. Sieben Poel, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland: “We verruimen de vaarweg Eemshaven-Noordzee zodat grotere schepen de Eemshaven veilig kunnen aandoen, maar door rekening te houden met de natuurlijke ligging en diepte van de huidige vaarweg Eemshaven-Noordzee baggeren we zo min mogelijk. Door het bundelen van elkaars kennis en kunde, leidt deze samenwerking tot optimaal beheer van de vaarweg.”

Aanleiding voor het ondertekenen van de overeenkomst zijn een in 2014 getekend verdrag inzake het gebruik en beheer van de territoriale zee in het gebied van 3 tot 12 zeemijlen, en het inmiddels goedgekeurde Tracébesluit Verruiming Vaarweg Eemshaven-Noordzee. Hierdoor was het nodig nieuwe afspraken te maken over het onderhoud en het beheer van de vaarweg.
Achtergrond

In het Memorandum of Understanding (MoU) staan concrete afspraken over het onderhoud van de vaarweg en de uitwisseling van de gegevens over de diepte ervan. Volgens het Eems-Dollardverdrag uit 1960 is Duitsland verantwoordelijk voor de hoofdvaarweg. Vanwege het feit dat de grootste schepen nu naar de Eemshaven varen, wordt Nederland c.q. Rijkswaterstaat vanaf de start van de verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee verantwoordelijk voor het op diepte houden van dit tracé. Om de bereikbaarheid van havens zoals Emden te optimaliseren, wordt aan weerszijden op de rechte stukken langs de verruimde vaarweg een passeerstrook gerealiseerd. Hierdoor kunnen sneller varende schepen, met name autocarriers met bestemming Emden, de grote diepliggende schepen passeren.

Duitsland en Nederland werken sinds het midden van de vorige eeuw samen om een veilige doorvaart van de scheepvaart in het Eems-Dollardgebied te waarborgen.

Bron: Rijkswaterstaat.nl

Meer nieuws in deze categorie

Flonk Hotels wint Dutch Hotel Award 2024

Flonk Hotels wint Dutch Hotel Award 2024

Ook in 2024 zocht de Dutch Hotel Award het beste hotelmanagementteam van Nederland. Deze editie is het thema ‘High Tech, High Touch’. Hoe vind je als hotelmanagementteam de optimale balans tussen de “afstandelijke”, maar niet meer weg te denken, techniek en...

Lees meer
Delfsail Vaartocht 2024

Delfsail Vaartocht 2024

Op de eerste dag van Delfsail 2024, 13 juni, kwamen leden van de netwerkorganisaties CC Ventus, Top of Holland en Eemshaven.info om 8 uur bij elkaar op de kade van Delfzijl om in te schepen op de 'Regina Andrea' voor een vaartocht en ontbijt. De bijeenkomst werd...

Lees meer
Nieuwsbrief 03

Nieuwsbrief 03

Zojuist verschenen, vers van de pers: de derde nieuwsbrief van Eemshaven.info. U kunt de nieuwsbrief lezen via deze link.   Veel leesplezier!

Lees meer