Google maakt als eerste gebruik van nieuwe waterfabriek

14 apr 2021Nieuws

Het datacenter Google in de Eemshaven maakt als eerste gebruik van de nieuwe industriewaterzuivering die is gebouwd in Garmerwolde.

Daarmee beschikt Google over industriewater van oppervlaktewater als bron en kan zo haar datacenter koelen. Volgens Waterbedrijf Groningen is de nieuwe industriewaterzuivering die deze maand officieel in gebruik wordt genomen, heel hard nodig. ,,De vraag naar industriewater neemt toe. Om ook de nieuwe bedrijven te kunnen bedienen die zich willen vestigen in de Eemshaven en op bedrijventerrein Oosterhorn bij Farmsum, bieden we een alternatief. Industriewater gemaakt van oppervlaktewater als bron’’, zegt Eveline Corbeel van Waterbedrijf Groningen.

De nieuwe installatie die door industriewaterdochter North Water is gerealiseerd, moet voorzien in de watervraag zonder een aanslag te doen op de drinkwatervoorziening. Als de behoefte bij consumenten en bedrijven in dit tempo toeneemt, kan dat in de toekomst tot tekorten leiden. De afgelopen jaren was in droge tijden al sprake van waterschaarste. Waterbedrijf Groningen is niet alleen zuinig op het grondwater dat voor consumptie geschikt is. Ook het oppervlaktewater moet voor natuur en landbouw op peil blijven.

Corbeel verwacht dat na Google meerdere bedrijven gebruik zullen maken van de industriewaterzuivering. De bedrijven betalen voor deze voorziening. Volgens North Water kan het met de nieuwe zuivering jaarlijks circa 10 miljoen kubieke meter water leveren. Het is ook bewust gebouwd op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde om in de nabije toekomst het gezuiverde afvalwater te kunnen hergebruiken.

Bron: DvhN.nl

Meer nieuws in deze categorie

Nieuwe fabrieken Chemiepark

Nieuwe fabrieken Chemiepark

Zowel BioBTX als DBG Bio Energy willen een nieuwe fabriek op Chemiepark II bouwen. Beide fabrieken richten zich op het verwerken van afval, dat nu nog verbrand wordt, tot hoogwaardiger grondstoffen. Ze samen leveren zo’n 100 arbeidsplaatsen op. Het bedrijf BioBTX wil...

Lees meer