Tender: Aanleg rotonde N33 Eemshaven -Groningen Seaports N.V.

5 nov 2015Nieuws


    Aanbestedende Dienst
    Groningen Seaports N.V.
    Naam opdracht
    Aanleg rotonde N33 Eemshaven


    Omschrijving

    De aanleg van een Rotonde in de N33, verbreding Parallelweg langs de N33 en aanleg fietspad langs de Parallelweg met bijkomende werkzaamheden.
    Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
    a. het verrichten van opruimingswerkzaamheden;
    b. het uitvoeren van grondwerk;
    c. het aanbrengen van funderingslagen;
    d. het aanbrengen van asfaltbetonverhardingen;
    e. het aanbrengen van betonverhardingen;
    f. het (her)straten van bestratingen;
    g. het aanbrengen van betonbanden;
    h. het uitvoeren van werk van algemene aard.
 

Meer informatie:

Tenderned.nl

Meer nieuws in deze categorie