UWV: Afname WW in Groningen

19 nov 2020Nieuws

In oktober nam in Groningen het aantal WW-uitkeringen verder af. Na een forse toename vlak na de corona-uitbraak, daalt de WW nu al enige maanden achtereen. Voor beroepen waar het vinden van werk moeilijk kan zijn, heeft UWV overstapberoepen in kaart gebracht.

Afname WW in oktober

Eind oktober telde Groningen 8.906 WW-uitkeringen. Dat is 2,9% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in oktober af met 237 uitkeringen (-2,6%) ten opzichte van vorige maand. Na een forse toename van het aantal WW-uitkeringen na de uitbraak van het coronavirus, daalt de WW nu al maanden achter elkaar. De afname was in oktober het grootst vanuit de uitzendbedrijven. Het gaat hier met name om technische beroepen (onder andere bouwarbeiders). Vanuit horeca en catering nam de WW juist toe. Door het einde van het horecaseizoen is het gebruikelijk dat het aantal WW-uitkeringen in het najaar stijgt. Dit jaar zal de sluiting van de horeca door de gedeeltelijke lock-down wellicht ook een rol spelen.

Overstapberoepen voor betere kansen op werk

Door de coronacrisis zijn de kansen op werk voor bepaalde beroepen verslechterd. Andere beroepen, bijvoorbeeld in de administratie, hebben al langer te maken met afnemenden werkgelegenheid. UWV publiceerde voorbeelden van overstapberoepen voor 54 beroepen waarin het op dit moment lastig kan zijn om werk te vinden. Dit zijn overstappen die werkzoekenden in de afgelopen jaren hebben gemaakt en die betere baankansen bieden dan hun vorige beroep. De bedoeling is dat deze overstapberoepen werkzoekenden inspireren en beroepen suggereren waaraan men wellicht nog niet heeft gedacht. Per beroep worden vijf voorbeelden van overstapberoepen genoemd. Dit is slecht een selectie en geen volledig beeld. In de praktijk blijkt dat veel verschillenden overstappen succesvol kunnen zijn.

Aankomende melk(st)ers gezocht!

Een beroep waar je misschien niet gelijk aan denkt, is melker. Op dit moment start hiervoor een opleidingstraject. Melken is een vakkundig beroep. Het is een veelzijdig specialisme waar naast technische kennis van melksystemen kennis nodig is over diergezondheid, koe-signalen, interventies, hygiëne en verschillende bedrijfsprocessen. Het is ook een afwisselend beroep dat prima parttime uitgevoerd kan worden. De melkveehouderijsector is voortdurend op zoek naar vakkrachten die het melkproces op het melkveebedrijf goed in de vingers hebben. Daarom is UWV samen met TerraStart begonnen met het opleiden van toekomstige vakkrachten voor de melkveehouderijsector. Terra heeft in eerder traject al drie kandidaten die vanuit UWV waren aangedragen succesvol opgeleid. Deze kandidaten werken nu allemaal bij een boer. De opleiding bestaat uit twee routes:

  • zelfstandig melker: in deze route wordt je opgeleid tot zelfstandig melker, ben je inzetbaar op meerdere melkveebedrijven en kun je het volledige melkproces zelfstandig uitvoeren;
  • assistent-melker: in deze route wordt je opgeleid tot assistent van het melkproces. Dat betekent dat je zelfstandig kunt melken onder toezicht van de melkveehouder. Je bent niet eindverantwoordelijk. Je voert diverse taken uit op zelfstandige basis met betrekking tot het melken. De cursus melken bij TerraStart is meer dan alleen een cursus. Deelnemers worden begeleid door een jobcoach tijdens en na het traject. Het doel is een passende baan vinden bij een melkveehouderij. Dit is uiteraard maatwerk.

Meer WW-uitkeringen dan vorig jaar

Vergeleken met een jaar geleden telt Groningen meer WW-uitkeringen. Dit komt door de stijging van de WW in de eerste maanden na de corona-uitbraak. Eind oktober 2020 telde Groningen 854 meer WW-uitkeringen (+10,6%) dan in oktober 2019. Het verschil met vorig jaar wordt de afgelopen maanden kleiner.

In oktober in helft van provincies daling WW

Eind oktober telde Nederland 278.275 WW-uitkeringen. Dat is 3,0% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 278.413 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk bleef het aantal WW-uitkeringen daarmee vrijwel gelijk aan vorige maand met een geringe daling van 138 uitkeringen (-0,0%). In de helft van de provincies nam het aantal WW-uitkeringen af. Het sterkst was de daling in Limburg (-3,3%). Het aantal WW-uitkeringen nam afgelopen maand het meest toe in Noord-Holland (+2,8%).

Een jaar eerder telde Nederland 233.481 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 44.794 uitkeringen (19,2%). De stijging van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen

In oktober nam in alle drie de noordelijke provincies het aantal WW-uitkeringen (licht) af. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een toename van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind oktober in de provincie Friesland 10.216 WW-uitkeringen; 0,5% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind oktober 11,9% hoger dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in oktober af met 1,4% naar 7.539. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 8,5%.

 

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer