Nuon

text[==>>]

Nuon bouwt een nieuwe elektriciteitscentrale: Nuon Magnum

De centrale heeft een productiecapaciteit van circa 1.200 megawatt, genoeg om 2 miljoen huishoudens dagelijks van elektriciteit te voorzien.
Locatie

Als locatie voor Nuon Magnum is gekozen voor de Groningse Eemshaven. De Eemshaven is een zeer geschikte locatie, met de moderne zeehaven, beschikbare ruimte en infrastructuur. Verder is er voldoende koelwatercapaciteit en een goede aansluiting op het bestaande hoogspanningsnet.

 

Technologie

De moderne en efficiënte centrale bestaat uit drie STEG’s (stoom –en gasturbine). Iedere STEG eenheid bestaat uit een gasturbine, een stoomturbine en een generator. Deze technologie biedt een zeer goed rendement (ca 58%).

    Technologie van kolenvergassing


    Betere milieuprestaties door schonere kolen

 

Planning

Via een aanbestedingsprocedure heeft Nuon contractor Mitsubishi geselecteerd voor de levering en bouw van de centrale. Eind 2012 is de centrale naar verwachting operationeel.
Vergassingstechnologie

Nuon heeft de ambitie in een volgende fase vergassing van kolen en biomassa toe te passen in combinatie met CO2 afvang. Nuon ziet de combinatie van aardgas, vergassingstechnologie en CO2 afvang als een schone, betrouwbare en betaalbare oplossing in de overgangsfase van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Hierover voert Nuon al jaren een constructieve dialoog met diverse partijen, zoals natuur -en milieuorganisaties, en zal dit blijven doen. Marktcondities en draagvlak spelen een grote rol in de investeringbeslissing tot ontwikkeling van de volgende fase.

Klik hier voor de website van Nuon