Hoe ziet de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl er straks uit ?

12 jul 2018Nieuws

17 juli informatieavond over dijk ontwerpen, uitvoering en Dubbele Dijk

Op dinsdagavond 17 juli 2018 organiseren het waterschap Noorderzijlvest, de aannemerscombinatie Ommelanderdiek en de provincie Groningen een informatieavond over de dijkverbetering tussen Eemshaven en Delfzijl. Noorderzijlvest en Ommelanderdiek presenteren de definitieve ontwerpen van de dijk buiten de bebouwde kom van Delfzijl tot de Eemshaven en de uitvoeringsplanning van de dijkverbetering. Langs de dijk bij Bierum wordt de Dubbele Dijk aangelegd. De provincie Groningen vertelt over de voortgang van dit proefproject.

Het stuk zeedijk van twaalf kilometer tussen Delfzijl en Eemshaven is het eerste in ons land dat volgens de nieuwste veiligheidsnormen én aardbevingsbestendige uitvoering versterkt wordt. Daarnaast is het een dijkverbetering met aandacht voor natuur, recreatie én economie. We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij de informatieavond . 

Datum: 17 juli 2018 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur (ontvangst 19.30 uur)

Plaats: Restaurant Eemshaven , Schaferweg 29 in Losdorp

 

Dijkontwerp en actuele uitvoering volgen in 360 graden

De ontwerpen van de zeedijk presenteren we in een 360 graden platform. Online en in het bezoekerscentrum van de dijkverbetering. Naast 360 graden beelden van de huidige situatie van de dijk ( voorjaar 2018), kunt u beelden van de nieuwe zeedijk (vanaf 2020 ) bekijken. De punten met informatie over de uitvoering van het werk maken het platform extra interessant, want daarmee is de uitvoering te volgen met actuele uitleg en (lucht)beelden.

Programma 17 juli

19.30 uur inloop zaal en start infomarkt

20.00 uur start plenair programma onder leiding van Titian Oterdoom :

– welkom door Eisse Luitjens, dagelijks bestuurder Noorderzijlvest en Henk Staghouwer, gedeputeerde provincie Groningen

– toelichting op het ontwerp van de dijk door Ate Wijnstra, projectmanager primaire keringen waterschap Noorderzijlvest

– toelichting op de uitvoeringsplanning door Jasper Bakker, manager Realisatie van aannemerscombinatie Ommelanderdiek

– toelichting op de Dubbele Dijk door Irene van Dorp, projectleider Dubbele Dijk provincie Groningen

– gelegenheid voor vragen uit het publiek

Na het programma is er gelegenheid om de ontwerpen nader te bekijken en om na te praten met vertegenwoordigers van Ommelanderdiek, het waterschap en de provincie.

Meer nieuws in deze categorie

Overname en herstart Purified Metal Company (PMC)

Overname en herstart Purified Metal Company (PMC)

We willen graag een belangrijke update met jullie delen. Na een periode van uitdagingen is Purified Metal Company recentelijk overgenomen door vier Noordelijke ondernemers, met ervaring in verschillende sectoren zoals asbestsanering, vastgoed en machinebouw en die...

Lees meer