Komt verdubbeling N33 tussen Zuidbroek en Appingedam er alsnog?

16 feb 2022Nieuws

Het Rijk moet met de provincie en betrokken gemeenten in gesprek om te kijken of de verdubbeling van de N33 vanaf Zuidbroek gerealiseerd kan worden. Ook moet het Rijk kijken naar financiële ondersteuning voor het openhouden van Groningen Airport Eelde.
Een motie van de VVD en het CDA in de Tweede Kamer is dinsdagmiddag aangenomen. Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) is blij met het Haagse signaal, want het kan de vastgelopen verdubbeling tussen Zuidbroek en Appingedam lostrekken.
De provincie moest vorig jaar zo’n zestig miljoen uit het project ‘verdubbeling N33’ halen omdat de zuidelijke ringweg zo’n 78 miljoen euro duurder werd en de provincie financieel eindverantwoordelijk is voor aanpak van de ringweg. Het besluit leidde tot grote consternatie in de regio Eemsdelta. Onder meer havenbedrijf Groningen Seaports was niet blij met het besluit, gezien de ontwikkelingen die in de Eemshaven op stapel staan. De Eemshaven moet, als het aan provincie en het havenbedrijf ligt, in omvang verdubbelen.

Onderdeel van toekomstagenda

De aangenomen motie biedt volgens gedeputeerde Fleur Gräper mogelijk zelfs de kans om de verdubbeling tussen Zuidbroek en de Eemshaven te bespreken. Bij het lanceren van het Nationaal Programma Groningen hebben Rijk en regio afgesproken een Toekomstagenda Groningen te maken. In de motie wordt onder meer opgeroepen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aanhaakt bij de gesprekken over die toekomstagenda.
‘De Eemshaven is een haven van nationale betekenis en daar hoort een goede ontsluiting bij. Een jaar geleden zat het dossier ‘verdubbeling N33’ nog op slot, maar de directeur-generaal van het ministerie van Infrastructuur is hier geweest en heeft gezien welke ontwikkelingen in de Eemshaven op stapel staan. Er is beweging gaande in dit dossier en deze motie helpt daar zeker bij’, aldus Gräper.

Lobby

Achter de schermen heeft ook VVD-Statenlid Erik Jan Bennema gelobbyd om beide dossiers op de Haagse agenda te krijgen.
‘Dit is goed nieuws en een weg naar een nieuw perspectief’, stelt hij. ‘Wij hebben een paar aandachtspunten meegegeven aan Den Haag en dat is opgepakt. De verdubbeling van N33 en Groningen Airport Eelde zijn op de kaart gezet.’
Bennema geeft aan dat het hier niet om verkiezingsretoriek gaat, met nog een maand tot aan de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Nee, dit is gewoon nodig. Nu is het aan het college om met het Rijk in gesprek te gaan. Ik zal proberen mijn steentje bij te dragen om dit voor elkaar te krijgen. Of ik de gedeputeerde achter de broek aan blijf zitten? Zeker!’

Financiering uit gasgeld?

De motie werd ingediend tijdens het debat over de extra gaswinning. Voor de Groningse VVD-Statenfractie is het een optie dat beide projecten worden gefinancierd uit de mogelijke extra opbrengst van de gaswinning, nu Duitsland Nederland aan het leveringscontract voor extra gas wil houden. ‘Wat ons betreft is dat zeker een mogelijkheid. Staatssecretaris Vijlbrief was daar ook positief over tijdens het debat.’
De bijdrage aan de N33 wordt, gezien de stijgende inflatie, geschat op tachtig tot honderd miljoen euro. Groningen Airport Eelde zou jaarlijks zes tot acht miljoen euro van het Rijk nodig hebben om de begroting sluitend te krijgen.

Meer nieuws in deze categorie

Tall Ship Guayas uit Ecuador komt  naar DelfSail 2024!

Tall Ship Guayas uit Ecuador komt naar DelfSail 2024!

DelfSail heeft opnieuw een aantal bijzondere tall ships weten vast te leggen. Daaronder Guayas uit Ecuador. Met haar gigantische vlag trekt het schip alle aandacht naar zich toe, in de felle nationale kleuren van Ecuador en met haar de bemanning op de ra’s. Volgens...

Lees meer