Net op zee Ten Noorden van de Waddeneilanden aan land in Eemshaven

8 okt 2020Nieuws

De Provincie Groningen bracht vandaag het regio advies naar buiten over de voorkeurslocatie van de aanlandingslocatie van het toekomstige windpark op de Noordzee. Het windpark Ten Noorden van de Waddeneilanden zal boven de Nederlandse Waddeneilanden verrijzen, echter de eerste stap in dit proces is het selecteren van de locatie waar de stroomkabel aan land komt.

TenneT, als netbeheerder op zee, heeft verschillende locaties aangewezen om de stroomkabel aan te landen. Hierbij werden de voor- en nadelen voor iedere locatie bekeken. Deze locaties zijn richting de betrokken Groningse en Friese overheidspartijen gegaan, waarna deze een advies konden geven.

Vandaag werd bekend dat de overheidspartijen het er over eens zijn dat het tracé Eemshaven-West de voorkeurslocatie heeft om de nieuwe stroomkabel aan te landen. Dit zal dan ook worden door gegeven aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die naar verwachting begin november een besluit neemt.

Het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden heeft een vermogen van 700 Megawatt (MW). TenneT zal straks verantwoordelijk zijn voor de aanleg van een transformatieplatform op zee, twee 220kV kabels naar het transformatorstation op land en in zee, een nieuw transformatorstation op de voorkeurslocatie van de aanlanding en een nieuwe verbinding tussen het nieuwe transformatorstation en een bestaand hoogspanningsstation.

Bron: Provincie Groningen

en: Eemshavenonline

Meer nieuws in deze categorie