Vergunning voor groene waterstoffabriek in de Eemshaven, wel kleiner dan gehoopt

31 dec 2021Nieuws

De provincie geeft energiebedrijf RWE toestemming om in de Eemshaven een waterstoffabriek te bouwen. Het gaat om zogeheten groene waterstof.
De daarvoor benodigde elektriciteit komt van het eigen windmolenpark in de Eemshaven.
Met een verbruik van 50 megawatt moet het de tot dusver grootste fabriek van groene waterstof in Nederland worden. De verlening van de omgevingsvergunning door de provincie past in het streven om het noorden, en specifiek de Eemshaven, een Europese hotspot te maken voor de productie van waterstof.

Eigen windmolens

Vooral de groene variant van het gas is interessant, want het parallelle streven is om de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk te verminderen.
Nu wordt waterstof, dat veel industriële toepassingen heeft, vooral gemaakt uit aardgas. Groene waterstof wordt gemaakt in zogeheten ‘elektrolysers’, waar water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof. Die elektriciteit moet dan wel van een groene bron komen. RWE gebruikt daarvoor het eigen windmolenpark in de Eemshaven.

Minder dan gehoopt

De 50 megawatt die voor de groene waterstoffabriek wordt gereserveerd, is wel minder dan gehoopt. De haalbaarheidsstudie naar een dubbel zo grote fabriek heeft blijkbaar (nog) geen bevredigend resultaat gehad. Er is dan ook veel elektriciteit nodig om via elektrolyse waterstof te maken. Dat maakt groene waterstof veel duurder dan waterstof uit aardgas.
Niettemin heeft RWE afnemers gevonden: BioMCN en Evonik. Beide bedrijven staan op het Chemiepark in Delfzijl. Maar als beide bedrijven goede sier willen maken met eigen groene producten, hebben ze ook groene waterstof nodig.

Bezwaarperiode

Tegen de omgevingsvergunning zijn volgens de provincie geen zienswijzen ingediend. De vergunning ligt nog wel zes weken ter inzage in het Provinciehuis en het gemeentehuis van Het Hogeland. Gedurende die tijd kan er alsnog een bezwaar worden ingediend.

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer