Aldel sluit belangrijke afnameovereenkomst met Glencore

18 mei 2020Nieuws

De Nederlandse aluminiumproducent Aldel heeft een akkoord bereikt met Glencore, één van de grootste, mondiaal gediversifieerde bedrijven in natuurlijke hulpbronnen ter wereld, voor de inkoop van maximaal 180.000 ton van Aldel voor dit jaar en het volgende jaar.

Deze afnameovereenkomst zorgt voor een gegarandeerde afzetmarkt voor de productie van de Aldel-fabriek in deze tijden van enorme onzekerheid. Dit is een belangrijk signaal van vertrouwen in het bedrijf dat zich dit jaar tot het uiterste inspant de productie op te voeren. Aldel heeft ingezet op een tienjarenplan om in Europa uit te groeien tot één van de toonaangevende producenten van goedkoop en energiezuinig aluminium. De jaarlijkse productie van Aldel ligt momenteel rond de 80.000 ton, maar het bedrijf heeft zich eraan gecommitteerd de productie in de komende twaalf maanden aanzienlijk te verhogen.

In de woorden van Chris McNamee, CEO van Aldel: “Dit is een geweldige boost voor Aldel, voor onze mensen en voor de economie in bredere zin, met name tegen de achtergrond van de coronacrisis en de economische onzekerheid die daarvan het gevolg is. Deze overeenkomst, met een van de belangrijkste partijen in onze branche, voor de afname van onze productie stelt onze toekomst op middellange termijn nog veiliger en geeft ons het vertrouwen door te gaan met ons tienjarenplan om van Aldel een van de belangrijkste groene aluminiumproducenten van Europa te maken. Wij zijn van mening dat Europa meer dan ooit behoefte heeft aan een sterke, efficiënte en groene productiebasis en dat wij als onafhankelijke aluminiumproducent daarin een belangrijke plaats hebben.”

Aldel – Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

Aldel is een aluminiumproducent met het hoofdkantoor in Delfzijl. Het bedrijf produceert hoogwaardig aluminium voor de Europese transport- en bouwsectoren en werd in november 2017 overgenomen door York Capital. Het bedrijf investeert aanzienlijke bedragen in de modernisering en uitbreiding van de productie. Het plan bestaat uit het implementeren van geavanceerde technieken voor koolstofopvang en virtuele batterijen met als doel naast de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen ook de energiekosten terug te dringen. Als grootverbruiker van elektriciteit heeft Aldel ook een belangrijke rol bij het bewaren van de balans in het Nederlandse energienet, nu hernieuwbare bronnen, zoals offshore-windenergie van de Noordzee, een steeds groter deel uitmaken van de totale energiemix. Het bedrijf heeft 350 personen in dienst en biedt werk aan nog eens 150 mensen op opdrachtbasis.

Glencore

Glencore is een van de grootste, mondiaal gediversifieerde bedrijven in natuurlijke hulpbronnen ter wereld en is een belangrijke speler in de productie en marketing van meer dan 60 op verantwoorde wijze gewonnen grondstoffen die de standaard van het dagelijks leven verhogen. De groep is actief in circa 150 locaties voor mijnbouw en metaalbewerking en faciliteiten voor de productie van olie. Glencore heeft een sterke voetafdruk in meer dan 35 landen in zowel gevestigde als opkomende regio’s voor natuurlijke hulpbronnen en de industriële activiteiten worden ondersteund door een wereldwijd netwerk van meer dan 30 marketingkantoren. De afnemers van Glencore zijn industriële verbruikers in sectoren als de auto-industrie,  staal, elektriciteit, accu’s/batterijen en olie. Het bedrijf levert ook financiering, logistiek en andere diensten aan producenten en consumenten van grondstoffen. Bij de bedrijven van Glencore zijn circa 160.000 personen werkzaam, inclusief opdrachtnemers. Glencore onderschrijft de Voluntary Principles on Security and Human Rights en is lid van de International Council on Mining and Metals. Het bedrijf neemt actief deel aan het initiatief voor transparantie in de winningsindustrie (EITI).

Meer nieuws in deze categorie

Eemshaven.info Nieuwsbrief 04

Eemshaven.info kijkt terug op een mooi, eerste half jaar van 2024. Zo hebben we 2 interessante, goedbezochte, netwerkbijeenkomsten gehouden, hebben we 2 actieve evenementen gehad en hebben we een mooie themabijeenkomst meegemaakt in het Flonk-Hotel. Daarnaast heb ik...

Lees meer